Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда

15 жовтня 2020
509
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з ОП для машиніста земснаряда при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

Загальні положення

1.1. Інструкція містить обов’язкові для дотримання машиністом земснаряда (далі — машиніст) вимоги з охорони праці при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до таких нормативних документів:

1.3. Працювати машиністом може особа, яка досягла 18-річного віку, має вищу чи професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання і стажування з безпечних методів і прийомів виконання роботи, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці, має відповідну групу з електробезпеки та не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров’я.

1.4. Машиніст забезпечує:

 • керівництво роботами під час розроблення ґрунту (порід) землевсмоктувальним плаваючим земснарядом (несамохідним, дизельним чи електричним) у процесі проведення днопоглиблювальних робіт, спорудження насипів, дамб, котлованів, каналів, добування піску, копалин, виконання інших гідромеханізованих робіт;
 • технічне обслуговування земснаряда, проведення планових попереджувальних ремонтів та виконання інших покладених на нього функцій.

1.5. На машиніста можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • рухомі механізми, незахищені частини виробничого устаткування та електрообладнання;
 • підвищений рівень вібрації, шуму та запиленості робочої зони;
 • ураження електричним струмом;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • незадовільні метеорологічні умови;
 • інші негативні фактори.

1.6. Машиніст повинен:

 • знати будову (конструкцію) та принцип дії земснаряда, режими змащування його агрегатів, а також знати норми використання палива, мастила, електроенергії та способи їх економії;
 • контролювати наявність і комплектацію протиаварійного обладнання, матеріалів, інвентарю та інструментів;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи машиніст забезпечується спеціальним одягом і взуттям, а також іншими засобами індивідуального захисту з урахуванням галузевих норм та відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

1.8. Земснаряд має бути обладнаний випробуваними відкидними сходнями (трапами) і площадками з перилами висотою не менше ніж 1 м. для посадки (висадки) працівників, а також для навантаження (вивантаження) інструментів і обладнання.

1.9. На видних і доступних місцях земснаряда вздовж бортів понтона і зовні надпалубної надбудови розміщуються рятувальні засоби не менше ніж по два комплекти на кожні 20 м довжини палуби.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи машиніст повинен:

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття та перевірити наявність необхідних засобів індивідуального захисту (діелектричні перчатки, боти, калоші, резинові килимки тощо).

2.2. Одержати технологічне завдання на виконання робіт від керівника, пройти інструктаж з охорони праці, проаналізувати завдання та визначити необхідні заходи з його реалізації.

2.3. Оглянути і впорядкувати робоче місце згідно з вимогами щодо безпечного ведення робіт.

2.4. Перевірити стан забезпеченості інвентарем і матеріалами, справність запобіжних пристроїв, наявність і надійність кріплення захисних огороджень на обертальних частинах механізмів.

2.5. Перед запуском земснаряда необхідно:

 • переконатися у безпеці осіб, котрі перебувають поруч;
 • впевнитися в справності пульпопроводу і водозбірників;
 • перевірити наявність і рівень мастила в агрегатах, цілісність захисного занулення корпусів електроустаткування, а також стан ізоляції проводів;
 • оглянути зовнішні кріплення, за необхідності підтягнути їх;
 • перевірити стан тросів, гальм, лебідок, трубопроводів, клапанів, контрольно-вимірювальних приладів;
 • перевірити, чи мають підйомники рами лебідки два гальма (робоче і запобіжне), а також захисний пристрій від перепідйому черпакової рами з дублюючою звуковою сигналізацією, яка попереджає про початок її підйому;
 • впевнитись у наявності справного телефонного, селекторного або радіозв’язку між земснарядом та берегом (робітниками, диспетчером, адміністрацією обслуговуваного підприємства тощо).

2.6. У разі виявлення несправностей обладнання, приладів, інвентарю, електропроводки тощо машиніст повинен вжити заходів щодо їх усунення.

2.7. Якщо несправності неможливо усунути на місці, машиніст повинен доповісти про це начальнику (командиру) земснаряда.

Інструкція з охорони праці для машиніста земснаряда
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Монтаж устаткування і ремонтні роботи на земснаряді необхідно проводити відповідно до затвердженого технологічного проекту (карти).

3.2. Виконуючи свої обов’язки, машиніст повинен:

 • бути уважним і дотримуватися запобіжних заходів безпеки під час пуску агрегатів земснаряда, попереджати за допомогою засобів зв’язку робітників, які працюють на березі (відвалі, намиві), про запуск земснаряда. Запуск здійснювати після отримання від них підтвердження про готовність до приймання ґрунту;
 • забезпечити схоронніть і справність сигнальних розпізнавальних знаків, встановлених на земснаряді та на березі;
 • контролювати стан дотримання змінними робітниками правил безпеки, не допускати виконання ними робіт при знятих огородженнях небезпечних зон та використання обладнання не за призначенням;
 • слідкувати за належним освітленням робочого обладнання та приладів земснаряда, наявністю на робочих місцях, в коридорах та в інших приміщеннях аварійного освітлення;
 • вжити заходів, щоб люки, тимчасово відкриті отвори, прорізи тощо були огороджені, а в темний час доби — освітлені, прослідкувати, щоб поруч з ними були встановлені попереджувальні знаки;
 • забезпечити надійне кріплення приймально-всмоктувального пристрою перед проведенням його ремонту.

3.3. Під час роботи земснаряда, який обладнаний пульпопроводом для транспортування ґрунту, необхідно обов’язково встановлювати містки, огороджені перилами висотою не менше ніж 1 м, вздовж плавучих пульпопроводів.

3.4. Експлуатацію машин і механізмів під час роботи на льоду необхідно проводити відповідно до проекту виконання робіт за наявності нарядів, із зазначенням заходів безпеки та після ретельної перевірки товщини льоду з вирахуванням його міцності.

3.5. Якщо існує небезпека падіння у воду, машиніст та робітники забезпечуються рятувальними засобами (жилети, круги, нагрудники тощо).

Як надати домедичну допомогу потопельнику

3.6. У випадку припинення подачі електроенергії, а також у разі виявлення несправності обладнання, що може призвести до аварійної ситуації, машиніст повинен зупинити роботу земснаряда.       

3.7. Машиністу не дозволяється:

 • користуватися несправними пристроями й інструментами;
 • перебувати в небезпечних зонах робочих канатів під час роботи земснаряда;
 • залишати без нагляду увімкнені механізми земснаряда;
 • самостійно ремонтувати обладнання земснаряда, очищати і змащувати частини механізмів під час їх роботи;
 • допускати перебування сторонніх осіб під час роботи земснаряда в зоні руху канатів, на понтонах плавучого пульпопроводу та поблизу всмоктувального ґрунтопроводу;
 • зберігати паливно-мастильні матеріали та фарби в понтонах корпусу земснаряда;
 • використовувати відкритий вогонь для розігріву двигуна внутрішнього згорання перед його пуском та в інших випадках;
 • допускати наближення будь-якого плавзасобу до земснаряда з боку всмоктувального ґрунтопроводу чи перебування під стрілою розпушувача земснаряда;
 • виконувати роботи при силі вітру понад 4 бали та в умовах обмеженої видимості чи за наявності льодоходу;
 • захаращувати робочі місця та підходи до них будь-якими предметами, що заважають рухові працівників та механізмів;
 • використовувати зчалений канат чи канат з порваними пасмами під час роботи черпакової рами;
 • відпочивати у небезпечній зоні увімкнених механізмів;
 • стрибати в плавзасіб (човен, катер) з борту земснаряда;
 • ставити на стоянку земснаряд біля берегових засобів навігаційного обладнання та у місцях інтенсивного руху суден.

3.8. Під час роботи машиніст повинен бути ввічливим, витриманим, не допускати виникнення конфліктних ситуацій, які можуть негативно вплинути на безпеку праці.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно зупинити агрегати, проконтролювати від’єднання устаткування від джерел живлення.

4.2. Забезпечити:

 • прибирання приміщень і території від технологічного та іншого сміття.
 • розміщення інструментів, пристосувань і матеріалів у відведені для зберігання місця;
 • складання відповідної технологічної документації тощо.

4.3. Повідомити керівництво про закінчення роботи та виявленні несправності обладнання і механізмів, інші нештатні ситуації та вжиті заходи реагування.

4.4. Зняти спецодяг і взуття та прибрати у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягнутися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Допуск до роботи працівників, не ознайомлених з планом ліквідації аварій на земснаряді, не дозволяється.

5.2. Помітивши небезпеку, що загрожує працівникам або підприємству (несправність машин, механізмів, електромережі, ознаки виникнення пожежі тощо) машиніст повинен одночасно із вжиттям заходів щодо її усунення та вимкнення обладнання з електромережі, повідомити про подію посадовій особі, до обов’язків котрої входить здійснення контролю за безпечним веденням робіт, а також попередити працівників, яким загрожує небезпека.

5.3. У разі виникнення пожежі слід негайно припинити роботу, вивести працівників із небезпечної зони, викликати рятувальну службу та приступити до гасіння пожежі, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.5. В усіх випадках необхідно діяти згідно з планом ліквідації аварій на земснаряді.

logo