-

Інструкція з охорони праці для кур’єра

21 вересня 2020
1483
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з охорони праці для кур’єра є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для кур’єра при виконанні робіт згідно з його обов’язками.

Як захистити від COVID-19 працівників із роз’їзним характером роботи

Загальні положення

1.1. Ця інструкція є локальним нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для кур’єра під час виконання ним функціональними обов’язків.

1.2. Інструкцію розроблено на основі таких нормативних документів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.3. У своїй діяльності кур’єр керується правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією інструкцією, нормативно-методичними матеріалами з організації діловодства та іншими актами законодавства.

1.4. До роботи кур’єром може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має базову загальну середню освіту, відповідну кваліфікацію і необхідні навички в роботі (без вимог до стажу роботи) та пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.5. Під час роботи на кур’єра можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • травмування від наїзду транспортних засобів, машин та механізмів;
 • метеорологічний вплив (атмосферні опади, підвищена чи знижена температура повітря тощо);
 • ураження електричним струмом;
 • недостатнє освітлення;
 • інші негативні фактори.

1.6. З метою виконання покладених на нього обов’язків кур’єр повинен:

 • знати організаційну структуру управління підприємством;
 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, які діють на підприємстві; 
 • знати правила обліку, зберігання, доставки за призначенням і одержання від респондентів ділових паперів, пакетів, листів тощо;
 • передавати доручення керівництва та іншу інформацію виконавцям відповідних робіт, викликати працівників до керівництва підприємства;
 • вести належний облік одержаної кореспонденції та продукції, що доставляється адресатам;
 • знати розташування основних об’єктів, які він буде обслуговувати та режим їх роботи, володіти інформацією щодо особливостей транспортної інфраструктури відповідного населеного пункту та попередньо  розробляти маршрути руху з доставки (отримання) кореспонденції;
 • мати навички ділового спілкування з працівниками підприємств і організацій;
 • виконувати тільки доручену роботу та не передавати її виконання іншим особам;
 • доповідати про перебіг виконання доручень керівнику кур’єрської служби чи іншій уповноваженій особі;
 • знати номери телефонів виклику екстрених надзвичайних служб, а також номери телефонів керівництва підприємства;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння, а також вміти користуватися ними.

1.7. При виконанні покладених обов’язків кур’єр повинен користуватися належними засобами захисту та спецвзуттям.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи кур’єр повинен:

 • одягнути одяг і взуття відповідно до встановлених норм та погодних умов;
 • перевірити наявність засобів освітлення для роботи в умовах обмеженої видимості та наявність засобів захисту від можливих нападів на нього;
 • розробити безпечний маршрут руху з доставки кореспонденції та матеріальних цінностей, погодити його з керівництвом;
 • перевірити роботу засобів зв’язку;
 • у разі використання службового транспорту, перевірити його технічний стан відповідно до вимог правил експлуатації конкретного типу транспорту.

2.2. Про всі виявлені недоліки і неполадки кур’єр повинен повідомити безпосереднього керівника для їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи кур’єру необхідно виконувати лише ту роботу, яка передбачена робочою інструкцією чи доручена керівництвом підприємства.

3.2. Кур’єр зобов’язаний:

 • дотримуватися заходів безпеки під час руху по запланованому маршруту за несприятливих погодних умовах (ожеледь, снігопад, дощ, туман) та за наявності на маршруті несправних чи аварійних елементів інфраструктури, неосвітлених або погано освітлених чи неочищених від снігу та льоду вулиць;
 • за необхідності в дорозі слід користуватись підручними засобами освітлення; 
 • бути уважним при обході транспортних та інших засобів, що обмежують видимість проїжджої частини;
 • доставляючи цінну кореспонденцію чи матеріальні цінності, не допускати незнайомих осіб в кабіну автомобіля, у разі використання службового автотранспорту, а також не заходити зі сторонніми особами у кабіну, при пересуванні ліфтом.

3.3. Під час роботи кур’єру необхідно дотримуватися встановлених законодавством норм щодо підіймання і переміщення важких речей вручну.

3.4. Кур’єр повинен рухатися суворо за затвердженим маршрутом та на транспортних засобах, використання яких було узгоджено при отриманні завдання на доставку. За необхідності змінити маршрут руху кур’єр має повідомити про це телефоном безпосереднього керівника.

3.5. Доставляючи кореспонденцію та матеріальні цінності кур’єр зобов’язаний дотримуватись вимог встановлених Правилами дорожнього руху.

3.6. Забороняється:

 • перебувати в небезпечних виробничих зонах на території підприємства, зокрема поблизу неізольованих струмовідних частин електроустановок, а також у місцях, де працюють механізми, містяться шкідливі й небезпечні речовини тощо.
 • порушувати маршрут доставки;
 • відволікатись від виконання своїх обов’язків, вести безпредметні телефонні розмови;
 • захаращувати використовувані приміщення сторонніми речами та небезпечними матеріалами;
 • самостійно ремонтувати електроприлади та електроосвітлення, підіймати обірваний електродріт, торкатися обірваного дроту, включати в електромережу побутові прилади за відсутності штепсельних з’єднань;
 • вживати під час роботи алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини тощо;
 • використовувати для доставки кореспонденції сторонні попутні транспортні засоби.

3.7. Про всі несправності та інші небезпечні фактори, що загрожують здоров’ю та його життю, кур’єр повинен негайно повідомити керівництво.

Визначаємо тривалість роботи зі шкідливими умовами праці

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно скласти документи і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Зробити відповідний запис у діловодному журналі, повідомити керівництво про закінчення роботи, стан доставки кореспонденції і матеріалів протягом робочого дня, виявлені недоліки та внести пропозиції щодо їх усунення.

4.3. Переодягтися, розмістити робочий одяг і взуття у відведеному для зберігання місці та впевнившись в безпеці — вимкнути світло, зачинити і залишити приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі короткого замикання, порушення цілісності електропроводки чи обладнання, що викликало загоряння, слід негайно припинити подачу електроенергії, доповісти про надзвичайну подію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ та діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи наявні засоби пожежогасіння.

5.2. Якщо з працівником підприємства чи іншою особою стався нещасний випадок, а також при їх раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому посильну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.3. При виявленні вибухонебезпечного чи підозрілого предмета не підходити близько до нього, попередити про небезпеку людей, що перебувають поблизу, обмежити доступ до таких предметів сторонніх осіб та негайно сповістити про ситуацію відповідному підрозділу надзвичайного реагування. 

5.4. В інших аварійних ситуаціях кур’єр повинен діяти відповідно до ситуаційного плану та вказівок керівництва підприємства щодо усуненню наслідків аварії.

logo