Інструкція з електробезпеки для осіб, які мають ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки

10 вересня 2020
491
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція — це нормативний документ, який встановлює вимоги безпеки для осіб, які мають ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки. За потреби адаптуйте інструкцію до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1. Ця інструкція встановлює вимоги безпеки для осіб, які мають ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки і здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок в умовах, коли може виникнути небезпека ураження електрострумом.

1.2. Інструкція з електробезпеки для осіб, які мають ІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки, розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики України від 30.03.2017 № 526);
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4 (надалі ПБЕЕС);
 • Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 13.02.2012 № 91).

1.3. Працівники які мають II групу з електробезпеки повинні:

 • чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановках;
 • знати і вміти застосувати на практиці правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
 • знати будову і улаштування електроустановок;
 • уміти практично надавати домедичну допомогу потерпілим в разі нещасних випадків.

1.4. Для присвоєння II групи з електробезпеки електротехнічні працівники, адміністративно-технічні, інспектувальні, чергові, ремонтні та оперативно-ремонтні працівники повинні мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою (додаток 1 до п. 2.1.3 ПБЕЕС).

1.5. Особам, молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати групу з електробезпеки вище II.

1.6. Працівнику, який пройшов перевірку знань за ПБЕЕС, видається посвідчення встановленої додатком 2 до Правил форми, із зазначенням групи з електробезпеки, яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи.

⚡ Як організувати профілактичні заходи проти коронавірусу на підприємстві. Готові документи

Дія електричного струму на організм людини

2. 1. Електротравми поділяються на:

 • місцеві електротравми — електричний опік, електричні знаки, металізація шкіри;
 • загальні електротравми, за яких уражається весь організм людини через порушення нервової системи, нормальної діяльності життєво важливих органів.

Протікаючи по тілу людини, струм подразнює периферичні нервові закінчення, розташовані на поверхні тіла та на поверхні його внутрішніх органів, гальмуючи скоординовану роботу нервової системи організму.

2.2. Електричний опік — це струмовий опік у мережах до 2 кВ і опік дугою. Дуга може виникати під час випадкових коротких замикань в електроустановках під час проведення робіт під напругою, вимірів переносними приладами та ін. У мережах з напругою вище 10 кВ дуга може виникати під час наближення людини до струмопровідних частин, що перебувають під напругою.

2.3. Електричні знаки — це плями сірого чи блідо-жовтого кольорів на поверхні шкіри, як правило, безболісні.

2.4. Металізація шкіри є наслідком проникнення углиб шкіри парів металу, коли людина опиняється поблизу від місця утворення електричної дуги. Можлива при коротких замиканнях.

2.5. Параліч серцевої діяльності може виникнути, як унаслідок безпосередньої дії електричного струму, що проходить через область серця — первинна фібриляція, так і через рефлекторний спазм артерій — вторинна фібриляція.

2.6. Параліч дихання є наслідком впливу електричного струму на м’язи грудної клітки, що забезпечують процес дихання. Утруднення дихання відчувається при 20-25 мА змінного струму, яке підсилюється зі зростанням сили струму. При тривалому впливі струму настає асфіксія — удушення через нестачу кисню і надлишок вуглекислоти в організмі людини.

2.7. Електричний шок — нервово-рефлекторна реакція організму, що супроводжується розладом дихання, кровообігу, обміну речовин.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Заходи проти ураження електричним струмом

3.1. Забезпечення електробезпеки досягається за допомогою комплексу організаційно-технічних заходів, зокрема шляхом призначення відповідальних за електрогосподарство осіб, проведення робіт за нарядами і розпорядженнями, проведення у встановлені терміни планових ремонтів і перевірок електроустаткування, навчання персоналу тощо.

3.2. Для запобігання виникнення електротравм необхідно:

 • своєчасно і якісно проводити заземлення (занулення) корпусів електроустаткування;
 • підключення й відключення допоміжного устаткування (трансформаторів, перетворювачів частот, пристроїв захисного відключення та ін.) до електричної мережі має виконуватись електротехнічним персоналом із групою не нижче ІІІ; 
 • застосовувати за необхідністю для захисту електромережі та для безпеки роботи з електротехнологічним устаткуванням пристрої захисного відключення;
 • користуватись відповідними засобами захисту (діелектричні рукавички, килимки, боти і калоші, підставки, що ізолюють інструмент, тощо).

3.3. Також потрібно слідкувати, щоб:

 • штепсельні з’єднання, призначені для вмикання електроінструмента, мали недоступні для доторку струмопровідні частини і додатковий заземлювальний контакт;
 • електричні пристрої та електроінструмент вмикався і вимикався за допомогою вимикача або вилки шлангового проводу.

3.4. Перед початком роботи з ручними електричними машинами, переносними електроінструментами й світильниками слід:

 • визначити по паспорту клас машини або інструмента;
 • перевірити комплектність і надійність кріплення деталей;
 • переконатися у справності кабелю (шнура), його штепсельної вилки, цілісності ізоляційних деталей корпусу, рукоятки й кришок щіткотримачів, захисних кожухів;
 • перевірити чіткість роботи вимикача;
 • виконати (за необхідності) тестування електроінструменту;
 • перевірити роботу електроінструмента або машини на холостому ходу.

3.5. У разі виявленні електричного струму на корпусі електрообладнання, а також виявлення пошкоджених електророзеток, ізоляції струмопровідних дротів слід негайно припинити роботу і доповісти про виявлені пошкодження керівництву.

3.6. У місцях, де можливе ураження струмом працівників, необхідно вивісити відповідні попереджувальні написи (знаки).

3.7. Під час роботи забороняється:

 • торкатись відкритих неогороджених струмопровідних частин електрообладнання (пошкоджені вилки, розетки, дроти з пошкодженою ізоляцією тощо);
 • допускати попадання вологи на електрообладнання, вимикачі, електророзетки;
 • виконувати вологе прибирання обладнання, яке увімкнене в електромережу;
 • забивати цвяхи, скоби та інші металеві предмети в місця, де може бути схована електропроводка;
 • виконувати роботу на обладнанні, досвіду роботи з яким працівник не має;
 • працювати несправним електроінструментом (відсутнє або пошкоджене заземлення, занулення тощо);
 • працювати без засобів індивідуального захисту;
 • вимикати електроінструмент та інше обладнання шляхом смикання за провід живлення;
 • наступати на прокладені на землі електричні дроти й кабелі тимчасової проводки;
 • користуватись саморобними надовшувачами, які не відповідають встановленим вимогам; 
 • залишати без догляду увімкнене електрообладнання;
 • передавати електроінструмент іншим особам;
 • розбирати електроінструмент і виконувати будь-які роботи з ремонту електрообладнання з підключеною напругою.

Електрозахисні засоби

4.1. Для захисту працівників в умовах електричного поля для роботи в електроустановках до 1000 В включно застосовуються відповідні електрозахисні засоби.

4.2. При виконанні робіт в умовах електричного поля, параметри якого перевищують допустимі, застосовуються індивідуальні екранувальні комплекти одягу та екранувальні пристрої.

4.3. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників засобами захисту, за організацію належних умов їх зберігання, проведення періодичних оглядів і випробувань, вилучення непридатних засобів несе власник.

4.4. Електрозахисні засоби повинні оглядатись перед кожним їх застосуванням. При цьому перевіряється: справність засобу, відсутність тріщин, подряпин та деформації ізолювальних елементів, а також терміни проведення чергової перевірки.

Допомога при ураженні електричним струмом

5.1. Домедична допомога при ураженні струмом надається послідовно, зокрема, потрібно:

 • усунути вплив на організм небезпечних факторів (звільнити від дії електричного струму, загасити одяг);
 • оцінити стан потерпілого, визначити характер і важкість травми, загрозу для його життя;
 • виконати необхідні заходи щодо порятунку потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу);
 • викликати швидку медичну допомогу чи лікаря, або вжити заходів щодо транспортування потерпілого в найближчу лікувальну установу;
 • підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медиків.

5.2. Звільнення потерпілого від дії електричного струму здійснюється шляхом відключення тієї частини електроустановки, якої торкається потерпілий.

5.3. Для відокремлення потерпілого від струмопровідних частин слід скористатися засобами захисту, канатом, дошкою або іншим сухим предметом, що не проводять електричний струм, чи відтягнути потерпілого за сухий одяг.

5.4. Для ізоляції рук, працівник котрий надає допомогу, повинен одягти діелектричні рукавички або обмотати руки сухим одягом. Можна використати для ізолювання гумовий килимок, суху дошку чи інші предмети, що не проводять електричний струм.

5.5. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

logo