Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

1 квітня 2021
23160
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

За яких умов працівникам підприємства потрібно проводити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці? Як це врегульовано у законодавстві? Дізнайтеся відповіді зі статті.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. Так скеровує ст. 18 Закону України «Про охорону праці».

Роботодавець зобов’язаний розробити відповідне положення підприємства про навчання з питань охорони праці з урахуванням специфіки свого виробництва. У ньому визначають, як саме проводити навчання з ОП, спеціальне навчання, інструктажі, перевірки знань з ОП, стажування (дублювання) тощо з урахуванням специфіки виробництва.

Як розробити Положення про навчання з питань охорони праці

Хто має проходити спеціальне навчання з питань охорони праці

Поняття «спеціальне навчання» та загальні вимоги до його проведення визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

Спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

Його мають проходити посадові особи або інші працівники, які безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у таких документах:

  • Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15;
  • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121.

Законодавство передбачає, що роботодавець може проводити спеціальне навчання з питань охорони праці безпосередньо на підприємстві або в навчальному центрі. Якщо професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проводять безпосередньо на підприємстві, то спеціальне навчання є складовою зазначеної професійної підготовки.

Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці Зверніть увагу! За потреби підприємство може залучити провести спеціальне навчання працівників стороннього фахівця на умовах цивільно-правового договору.

Навчальні плани і програми, за якими проводять спеціальне навчання з питань охорони праці, розробляють, враховуючи конкретні види робіт на підприємстві, виробничі умови, функціональні обов’язки працівників, та затверджують наказом керівника.

Служба охорони праці підприємства забезпечує розроблення програми спеціального навчання. Участь у проведенні спеціального навчання працівників у навчальному центрі може брати інженер з підготовки кадрів.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання

Після завершення спеціального навчання працівники мають пройти перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Перевірку знань здійснює комісія підприємства. До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, яке входить в об’єднання підприємств, перевірка знань здійснюється комісією іншого підприємства — учасника об’єднання.

Якщо навчання проводили в навчальному центрі, знання перевіряє комісія відповідного територіального органу Держпраці за участю профспілок. Підстава — пункти 4.4 НПАОП 0.00-4.12-05.

Посвідчення за умови проходження навчання і перевірки знань з ОП на підприємстві обов’язково видавати лише тим працівникам, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Варто зауважити, що в деяких нормативних документах, крім терміну «спеціальне навчання», можна зустріти терміни «спеціальна підготовка», «технічне навчання», «цільове навчання».

Чи потрібно водію автотранспортних засобів проводити щорічне спеціальне навчання та перевірку знань із питань охорони праці?

logo