Безпечна експлуатація ліфтів: нормативне регулювання

28 вересня 2015
11244
Середній бал: 5 із 5

Вимоги законодавства щодо безпечної експлуатації ліфтів, необхідність отримання дозволу, а також призначення персоналу для утримання ліфтів

Ліфт — стаціонарна вантажопідіймальна машина періодичної дії, призначена для підіймання та спускання людей і (або) вантажів у кабіні, яка рухається по жорстких вертикальних напрямних чи напрямних, у яких кут нахилу до вертикалі не більше ніж 15°.

Порядок безпечної експлуатації ліфтів регламентовано Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів, що затверджені наказом Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190 (НПАОП 0.00-1.02-08), та Типовою інструкцією для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, затвердженою Держгіртехнаглядом СРСР 29.08.1986 (НПАОП 0.00-5.09-86).

Вимоги до експлуатації ліфтів

Ліфти, окрім малого вантажного, потрібно реєструвати в територіальних органах Держгірпромнагляду.

У разі реконструкції, модернізації, складення нового паспорта ліфта, передачі його у власність або експлуатацію іншому суб’єкту господарювання ліфт потрібно перереєструвати. Коли ліфт стає не придатним для експлуатації або демонтажу, його списують та за заявою суб’єкта господарювання знімають з реєстрації.

На ліфт, що перебуває в експлуатації, має бути паспорт та акт технічної готовності. Паспорт складає завод-виробник. Акт технічної готовності ліфта, складений організацією, яка його змонтувала, виконала заміну, реконструкцію чи модернізацію, вкладають у паспорт.

Граничний строк експлуатації ліфта — 25 років (або визначено заводом виробником) за умов, що його використання і технічне обслуговування відповідає вимогам завода виробника.

Дозвіл на експлуатацію ліфтів

Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж ліфтів належать до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, що затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Для здійснення монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції, технічного огляду, випробування, експертного обстеження, технічного діагностування ліфтів потрібно мати дозвіл Держгірпромнагляду (пункт 1 та 2 додатку 2 та пункт 19 додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107; далі — Порядок № 1107).

Відповідно до статті 21 ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII не потрібно дозволу на експлуатацію:

  • устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації;
  • у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Проте Порядок № 1107 наразі не містить норм, які б враховували вимоги статті 21 Закону про охорону праці.

Отже, перед реєстрацією ліфта суб’єкт господарювання, у власності або в користуванні якого є ліфт, повинен отримати дозвіл на експлуатацію засобу виробництва. Про наявність дозволу зазначають у формі заяви на проведення реєстрації (перереєстрації) ліфта.

Призначення персоналу для утримання ліфтів

Для забезпечення належного утримання ліфтів суб’єкт господарювання своїм наказом має призначити атестованих осіб, а саме:

  • відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
  • електромеханіків;
  • ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку (за наявності).

Обов'язки відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і відповідального за організацію експлуатації ліфтів дозволено покладати на одного працівника.

Відповідальні особи повинні мати групи з електробезпеки не нижче:

  • IV групи — для відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;
  • III групи — для електромеханіків, які забезпечують технічне обслуговування і ремонт ліфтів, а також електромеханіків I-II кваліфікаційних розрядів, які проводять огляд ліфтів;
  • II групи — для ліфтера і оператора.

Особи, яких призначають на посади ліфтерів, операторів та електромеханіків, мають бути не молодшими 18 років та пройти медичний огляд.

logo