Наряд-допуск на виконання робіт в електроустановках

11 травня 2020
6317
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Наряд-допуск — це складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, відповідальних за виконання роботи тощо. Скачайте чинний у 2020 році бланк наряду-допуску на виконання робіт в електроустановках та дізнайтеся, як правильно його оформлювати.

Типовим Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15), яким затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, передбачено, що до таких робіт належать і роботи на діючих електроустановках.

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт на електроустановках, згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 (далі — Правила), мають бути спеціально навчені безпечному виконанню таких робіт.

Роботи в електроустановках поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

Наряди-допуски на виконання робіт: оформлюємо правильно

Відповідно до Правил наряд-допуск — це складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за виконання роботи.

Роботи за нарядом-допуском в електроустановках потребують проведення не тільки технічних, а й організаційних підготовчих заходів. До поетапних організаційних заходів, зокрема, належить:

 • затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядом-допуском в електроустановках;
 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • документальне оформлення робіт;
 • підготовка робочих місць;
 • допуск до роботи;
 • нагляд під час виконання робіт;
 • переведення на інше робоче місце;
 • оформлення перерв у роботі та закінчення роботи.

Відповідальними за безпеку робіт, що при цьому виконуються, є працівники, які забезпечують проведення зазначених етапів.

Право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках мають адміністративно-технічні працівники підприємства з V групою в електроустановках понад 1000 В та з IV групою — в електроустановках до 1000 В. Працівник, який видає наряд-допуск, встановлює можливість безпечного виконання роботи та відповідає за:

 • достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки;
 • якісний і кількісний склад бригади та призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт;
 • відповідність групи з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботам, що виконується.

Списки працівників, які мають право на видачу нарядів-допусків в електроустановках, призначення керівників робіт, допускачів та інших працівників, відповідальних за безпеку робіт, переліки робіт, що виконуються за нарядами, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства. Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та перезатвердженню.

Наряд виписують на керівника робіт із однією бригадою. Один наряд-допуск також допускається видавати на почергове проведення однотипних робіт.

Термін дії наряду-допуску на виконання робіт в електроустановках становить не більше 15 календарних днів від дня початку роботи. Наряд може бути продовжений працівником, який його видав, або іншим працівником, який має право видачі нарядів на роботи в цій електроустановці, один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження.

Контроль за правильністю оформлення наряду здійснюється працівником, який видав його, та керівними електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

logo