Комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

10 вересня 2021
4321
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.

Перевірку знань працівників із питань охорони праці на підприємстві здійснює комісія з перевірки знань підприємства. Це передбачено Типовим положенням про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з охорони праці

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві затверджує наказом (розпорядженням) роботодавець. Організаційне забезпечення роботи комісії покладається на суб’єкт господарювання.

Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник. До їхніх службових обов’язків входить організація роботи з ОП, а за потреби — створення комісій в окремих структурних підрозділах, які очолюватиме керівник відповідного підрозділу або його заступник.

До складу комісії входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки чи уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Також можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України та викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Комісію вважають правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Комісія з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві Зверніть увагу! НПАОП 0.00-4.12-05 не містить вимогу щорічно видавати наказ про створення комісії. Документ поновлюють, якщо змінився склад комісії.

Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням, самі попередньо повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Результат перевірки знань працівників комісією оформлюється протоколом засідання комісії, який зберігається не менше як 5 років.

logo