-

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

12 березня 2021
8705
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві створюється відповідна комісія. Скачайте приклад наказу про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці, розроблений експертом.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників визначено у Типовому положенні про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15.

Основні документи з навчання, інструктажів і перевірки знань з охорони праці

Важливою стадією забезпечення процесу навчання з питань охорони праці на підприємстві є етап перевірки знань працівників. Таку перевірку проводять за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до функціональних обов’язків працівників.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом роботодавця.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти СОП, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки, а за відсутності на підприємстві профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Головою комісії призначають керівника підприємства або його заступника.

Основною вимогою до членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства є проходження ними навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Члени комісії складають перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва. Цей перелік має затвердити роботодавець. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Результат перевірки оформлюється протоколом засідання комісії, який зберігається не менше як 5 років.

Наводимо зразок наказу про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці, який легко можна адаптувати для використання на вашому підприємстві.

logo