Форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

18 травня 2022
6777
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Звіт за формою № 1-ПВ (місячна) подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики. Який термін подачі звіту та як правильно його заповнити — дізнайтеся зі статті.

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»скачати приклад заповнення

Статтею 18 Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII (в редакції Закону від 13.07.2000 № 1922-III) суб’єктів господарювання (респондентів) зобов’язано у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію і дані бухгалтерського обліку.

Обстеження підприємств з питань статистики праці здійснюється на основі комбінованого підходу згідно з Методикою, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 26.01.2016 № 14, відповідно до якої підприємства з середньою кількістю найманих працівників 50 і більше осіб обстежуються на суцільній основі, а підприємства з кількістю працівників від 10 до 49 осіб — на основі вибіркового методу.

Які ще звіти з питань охорони праці потрібно подавати

Як заповнювати форму № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Чинна у 2022 році форма звіту за формою № 1-ПВ (місячна) затверджена наказом Держстату від 25.06.2021 № 135. Її потрібно використовувати, починаючи зі звіту за січень 2022 року. Документ подають юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.

Форма державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» Зверніть увагу! Держстат наказом від 12.05.2022 № 87 затвердив нову форму звіту за формою № 1-ПВ (місячна). Її потрібно використовувати, починаючи зі звіту за січень 2023 року. Відповідно наказ Держстату від 25.06.2021 № 135 втратить чинність з 01.02.2023.

Джерелами інформації для показників звіту є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства.

При заповненні форми звіту № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» слід керуватися відповідною Інструкцією, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 26.10.2009 № 403. Також у пригоді стане роз’яснення Держстату від 14.07.2020 року № 19.1.2-12/12-20.

В адресній частині форм звіту вказують ідентифікаційний код ЄДРПОУ та інші дані суб’єкта господарювання:

  • найменування;
  • місцезнаходження — юридична адреса;
  • адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса).

Форму № 1-ПВ підписує керівник (власник) та/або особа, яка відповідає за достовірність наданої інформації, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові. Також у формі необхідно вказати номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти юридичної особи або відокремленого підрозділу. 

Коли потрібно подавати «Звіт із праці» у 2022 році

Статистичні звіти подають у строки, вказані на бланках форм. Однак, якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний день (або святковий чи неробочий день), цей строк переносять на наступний робочий день після такого вихідного (святкового, неробочого) дня.

«Звіт із праці» (місячний) потрібно подавати не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

Документ можна подавати до органів державної статистики як у паперовому, так і в електронному вигляді. Для електронного звітування скористайтеся безкоштовним сервісом «Кабінет респондента».

Відповідальність за неподання «Звіту з праці»

За неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Штрафи за адміністративні правопорушення мають право накладати тільки уповноважені особи органу Держстату (ст. 2443 КпАП).

Любі читачі, команда MCFR Охорона праці продовжує працювати і надавати вам професійну підтримку

У разі, якщо вам потрібні консультація експерта або відповідь на питання, передплатіть зі знижкою 40% електронний журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці» або систему «Expertus: Охорона праці» чи навчання на базових курсах Вищої школи Охорони праці

logo