Наказ про призначення інженера з охорони праці

28 січня 2021
3383
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Скачайте зразок наказу про прийняття на роботу працівника на посаду провідного інженера з охорони праці та адаптуйте його до умов вашого підприємства.

Зразок наказу про призначення інженера з охорони праці

На підприємстві, де працює 50 і більше осіб, роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці та призначити посадових осіб, які забезпечуватимуть вирішення конкретних питань охорони праці (ст.ст. 13, 15 Закону України «Про охорону праці»). Враховуючи специфіку конкретного підприємства, виконання функцій СОП може забезпечити і один працівник, без створення окремого спеціалізованого структурного підрозділу.

Адміністративна та кримінальна відповідальність фахівця з охорони праці

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці регулює розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336. Так зазначено в п. 1.5 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

Порядок призначення інженера з ОП

Залежно від категорії посади особа, яку планують призначити інженером з охорони праці, повинна відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

  • Інженер з охорони праці: диплом про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  • Інженер з охорони праці I категорії: дипломи про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку (магістр, спеціаліст або бакалавр) та про підвищення кваліфікації. Для магістра вимоги до стажу роботи не застосовують, для спеціаліста і бакалавра стаж роботи на посаді інженера з охорони праці II категорії має складати не менше двох і трьох років відповідно.
  • Інженер з охорони праці II категорії: дипломи про закінчення повної або базової вищої освіти профільного напрямку (спеціаліст або бакалавр) та про підвищення кваліфікації. Для спеціаліста вимоги до стажу роботи не застосовують, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з охорони праці має складати не менше двох років.
  • Провідний інженер з охорони праці: дипломи про закінчення повної вищої освіти профільного напрямку (магістр або спеціаліст) та про підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з охорони праці I категорії має становити не менше двох років.

Інженер з ОП проходить навчання і перевірку знань із питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично — раз на три роки. Під час навчання він повинен також, відповідно до освітньо-професійної програми, на практиці підтвердити вміння користуватися цими знаннями.

Наказ про призначення інженера з охорони праці Заборонено допускати інженера з охорони праці до роботи без укладення з ним трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Також необхідно повідомити про це центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ (ч. 3, ст. 24 КЗпП України).

Скачайте приклад наказу про призначення інженера з охорони праці, підготовлений експертом, щоб не припуститися помилки під час складання власного документа. Наказ має підписати керівник підприємства. 

logo