Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ до журналу ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

  • 21 лютого 2019
  • 67918

Які дані вносять до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці? В якому разі потрібно заповнювати графу 12 журналу: при проведенні інструктажів чи стажуванні (дублюванні)?

Нормативна база: Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Про проведення первинного, повторного, позапланового чи цільового інструктажів потрібно зробити запис у Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Запис вносить працівник, який проводив інструктаж. Сторінки журналу потрібно пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою.

Перевірте свої знання з охорони праці

Завантажити бланк Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Зразок заповнення Журналу

Щоб завантажити зразок, натисніть на зображення

Заповнення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Вимоги до заповнення Журналу

Журнал складається з 12 граф, у кожній з яких вказують певні дані.

Номер графи

Дані

1

Порядковий номер проведення інструктажу, стажування чи дублювання.

2

Дата проведення інструктажів та записів про стажування чи дублювання.

3

Прізвище та ініціали працівника, який проходив інструктаж, стажування чи дублювання.

4

Професія чи посада особи у штатному розписі, якій проводять інструктаж.

5

Вид інструктажу, а також номер та назва інструкції, за якою його проводять. Якщо працівник проходив стажування чи дублювання, в цій графі ставиться прочерк.

6

Причина проведення позапланового інструктажу (наприклад, перерва в роботі більше 30 днів для робіт з підвищеною небезпекою) або причина цільового інструктажу. В іншому разі — у графі ставиться прочерк.

7

Прізвище та ініціали особи, яка проводила інструктаж. Якщо у графі реєструють стажування чи дублювання, то ставлять прочерк.

8

Підписи осіб: кого інструктували та хто проводив інструктаж. У разі дублювання чи стажування у графах ставлять прочерки.

9

10

Кількість змін, дати стажування/дублювання та підпис особи, що його пройшла. У разі проведення інструктажів у цих графах ставлять прочерки.

11

12

Підпис особи, що перевіряла знання працівника після інструктажу. У разі стажування чи дублювання — підпис особи, яка допускає працівника до самостійної роботи.

Щодо заповнення графи 12 Журналу

Не всі знають, як правильно вести журнали з охорони праці. Зокрема, серед фахівців з охорони праці немає одностайної відповіді на запитання щодо заповнення графи 12 Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Чи треба заповнювати цю графу при проведенні інструктажів? Чи заповнюється ця графа при стажуванні (дублюванні)?

Враховуючи вимоги Типового положення, можна навести такий загальний алгоритм дій щодо перевірки знань з питань охорони праці працівника та його допуску до роботи:

1) Працівник проходить вступний інструктаж з питань охорони праці у спеціаліста з охорони праці підприємства.

2) Працівник проходить (спеціальне) навчання та перевірку знань з питань охорони праці (у навчальному закладі або на підприємстві).

3) Працівник проходить первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці.

4) Безпосередній керівник робіт допускає працівника до стажування (на підставі наказу про допуск до стажування, під наглядом наставника, без права самостійної роботи).

5) Після проходження стажування безпосередній керівник робіт перевіряє знання працівника за програмою стажування і за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці (з огляду на те, що стажування передбачено тільки під час первинного інструктажу), та може прийняти одне з таких рішень:

  • якщо результати перевірки знань задовільні — заповнити графу 12 журналу реєстрації інструктажів з охорони праці та допустити працівника до самостійної роботи (на підставі наказу (розпорядження) про допуск до самостійної роботи);
  • якщо результати перевірки знань незадовільні — направити працівника не менше ніж через 10 днів на повторну перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства, а надалі керуватися рішенням цієї комісії: якщо працівник успішно пройшов перевірку знань, заповнювати графу 12 журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці та допускати працівника до самостійної роботи (на підставі відповідного наказу або розпорядження); якщо працівник не пройшов перевірки знань, то не заповнювати графи 12 журналу та не допускати його до роботи.

Враховуючи наведене вище, а також вимоги пункту 7.9 Типового положення (відповідно до якого після завершення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівника допускають до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці) можна дійти висновку, що графи 10, 11, 12 стосуються стажування (дублювання).

Крім того, якщо переглянути форму журналу попередньої редакції Типового положення від 17.02.1999 № 27, бачимо, що графи 10, 11 і 12 входять до блоку «Стажування на робочому місці». Тобто графа 12 «Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)» стосується лише стажування.

Можна припустити, що при розробленні чинного Типового положення до форми журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці вкралася технічна помилка: випадково з’явилася зайва лінія, що повністю відокремила графу 12 від блоку «Стажування на робочому місці». Якби це було зроблено невипадково, то логічно, що у чинному Типовому положенні з’явилася б нова нормативна вимога щодо заповнення графи 12 при проведенні інструктажів, яка була відсутня у попередніх редакціях. Однак такої вимоги чинним Типовим положенням не передбачено.

Очевидним є те, що основна мета, яку ставили розробники Типового положення стосовно графи 12 Журналу, — запобігти допуску некомпетентних новоприйнятих працівників до самостійного виконання робіт підвищеної небезпеки. Основна мета комісійної періодичної перевірки знань з питань охорони праці — виявлення некомпетентних працівників у процесі виробничої діяльності підприємства. Для того, щоб на підприємствах не виникало неоднозначностей з приводу заповнення графи 12 журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при стажуванні (дублюванні) та проведенні інструктажів на робочому місці, необхідно, щоб до Типового положення були внесені відповідні зміни (доповнення).

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати