-

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

4 січня 2021
124790
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Основним документом щодо підтвердження проведення інструктажу з охорони праці є запис у Журналі реєстрації інструктажів. Як вести Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці у 2021 році? Які вимоги до заповнення Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці? У статті ви знайдете відповіді на ці та інші питання, а також бланк Журналу та зразок його заповнення.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (бланк)

Працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи мають проходити коштом роботодавця інструктажі з охорони праці. Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

Необхідність ведення Журналу реєстрації первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів передбачена Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення). Для реєстрації вступного інструктажу потрібно завести окремий журнал.

Журнал інструктажів з охорони праці зобов’язаний вести безпосередній керівник робіт. Сторінки Журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Скачайте перелік документів з ОП, які мають бути на кожному підприємстві

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місціВажливо! У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, в Журнал інструктажів з охорони праці його вносити не обов’язково.

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці зберігаються в службі охорони праці підприємства в належному стані, зручному для використання та надання для перевірки органам державного нагляду.

Термін зберігання Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці — 10 років з моменту закінчення.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Зразок заповнення

Заповнення Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Як заповнювати Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на підприємстві складається з 12 граф, у кожній з яких вказують певні дані.

Номер графи

Дані

1

Порядковий номер проведення інструктажу, стажування чи дублювання.

2

Дата проведення інструктажів та записів про стажування чи дублювання.

3

Прізвище та ініціали працівника, який проходив інструктаж, стажування чи дублювання.

4

Професія чи посада особи у штатному розписі, якій проводять інструктаж.

5

Вид інструктажу, а також номер та назва інструкції, за якою його проводять. Якщо працівник проходив стажування чи дублювання, в цій графі ставиться прочерк.

6

Причина проведення позапланового інструктажу (наприклад, перерва в роботі більше 30 днів для робіт з підвищеною небезпекою) або причина цільового інструктажу. В іншому разі — у графі ставиться прочерк.

7

Прізвище та ініціали особи, яка проводила інструктаж. Якщо у графі реєструють стажування чи дублювання, то ставлять прочерк.

8

Підписи осіб: кого інструктували та хто проводив інструктаж. У разі дублювання чи стажування у графах ставлять прочерки.

9

10

Кількість змін, дати стажування/дублювання та підпис особи, що його пройшла. У разі проведення інструктажів у цих графах ставлять прочерки.

11

12

Підпис особи, що перевіряла знання працівника після інструктажу. У разі стажування чи дублювання — підпис особи, яка допускає працівника до самостійної роботи.

Як за новим порядком проводити інструктажі з пожежної безпеки

При реєстрації позапланового інструктажу в Журналі реєстрації необхідно вказати причину його проведення. Проведення позапланового інструктажу не скасовує проведення чергового повторного інструктажу.

Заповнення графи 12 Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці

Як правильно вести журнали з охорони праці — таке питання хвилює всіх, хто не хоче припуститися помилки. Найбільше питань виникає у зв’язку із заповненням останньої графи журналу. Зокрема, чи треба заповнювати графу 12 при проведенні інструктажів? Чи заповнюється ця графа при стажуванні (дублюванні)?

З урахуванням вимог Типового положення пропонуємо такий алгоритм дій щодо перевірки знань з питань охорони праці працівника та його допуску до роботи:

1) Працівник проходить вступний інструктаж з питань охорони праці у спеціаліста з охорони праці підприємства.

2) Працівник проходить (спеціальне) навчання та перевірку знань з питань охорони праці (у навчальному закладі або на підприємстві).

3) Працівник проходить первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці.

4) Безпосередній керівник робіт допускає працівника до стажування (на підставі наказу про допуск до стажування, під наглядом наставника, без права самостійної роботи).

5) Після проходження стажування безпосередній керівник робіт перевіряє знання працівника за програмою стажування і за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці (з огляду на те, що стажування передбачено тільки під час первинного інструктажу), та може прийняти одне з таких рішень:

  • якщо результати перевірки знань задовільні — заповнити графу 12 Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці та допустити працівника до самостійної роботи (на підставі наказу (розпорядження) про допуск до самостійної роботи);
  • якщо результати перевірки знань незадовільні — направити працівника не менше ніж через 10 днів на повторну перевірку знань з питань охорони праці у комісії підприємства, а надалі керуватися рішенням цієї комісії: якщо працівник успішно пройшов перевірку знань, заповнювати графу 12 Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці та допускати працівника до самостійної роботи (на підставі відповідного наказу або розпорядження); якщо працівник не пройшов перевірки знань, то не заповнювати графи 12 журналу та не допускати його до роботи.
Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місціГаряча стаття з Довідника:

Як діяти, щоб за результатами працеохоронної перевірки суд не зупинив роботу підприємства

Враховуючи наведене вище, а також вимоги пункту 7.9 Типового положення (відповідно до якого після завершення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівника допускають до самостійної роботи, про що вноситься запис у Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці) можна дійти висновку, що графи 10, 11, 12 стосуються стажування (дублювання).

Крім того, якщо переглянути форму Журналу попередньої редакції Типового положення від 17.02.1999 № 27, бачимо, що графи 10, 11 і 12 входять до блоку «Стажування на робочому місці». Тобто графа 12 «Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)» стосується лише стажування.

Можна припустити, що при розробленні чинного Типового положення до форми Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці вкралася технічна помилка: випадково з’явилася зайва лінія, що повністю відокремила графу 12 від блоку «Стажування на робочому місці». Якби це було зроблено невипадково, то логічно, що у чинному Типовому положенні з’явилася б нова нормативна вимога щодо заповнення графи 12 при проведенні інструктажів, яка була відсутня у попередніх редакціях. Однак такої вимоги чинним Типовим положенням не передбачено.

Очевидним є те, що основна мета, яку ставили розробники Типового положення стосовно графи 12 Журналу, — запобігти допуску некомпетентних новоприйнятих працівників до самостійного виконання робіт підвищеної небезпеки. Основна мета комісійної періодичної перевірки знань з питань охорони праці — виявлення некомпетентних працівників у процесі виробничої діяльності підприємства. Для того, щоб на підприємствах не виникало неоднозначностей з приводу заповнення графи 12 Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці при стажуванні (дублюванні) та проведенні інструктажів на робочому місці, необхідно, щоб до Типового положення були внесені відповідні зміни (доповнення).

Навчання та інструктажі з охорони праці: чотири небанальні запитання

logo