-

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості

1 січня 2020
1529
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості містить обов’язкові вимоги з охорони праці для столяра-верстатника при виконанні робіт, які визначені його функціональними обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Більше інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки у Довіднику

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для столяра-верстатника в деревообробній промисловості є документом, що встановлює вимоги з охорони праці для столяра-верстатника.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 31.01.2005 № 20. 

Як правильно оформити витрати на охорону праці

1.3. Верстатником може працювати особа, яка досягла 18-річного віку, має професійно-технічну освіту відповідного напряму, пройшла навчання та стажування з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці й не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.5.  Верстатник повинен знати:

 • правила і вимоги до виконання робіт згідно з технологічним процесом;
 • основні породи, властивості та дефекти деревини, способи та правила її оброблення;
  види, призначення, будову та правила експлуатації деревообробних верстатів та контрольно-вимірювальних інструментів;
 • правила встановлення різального інструменту;
 • припуски та допуски на оброблення деревини;
 • норми, методи і прийоми безпечного виконання робіт.

1.6. Виконуючи правила охорони праці, верстатник повинен:

 • керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з пожежної безпеки та електробезпеки; 
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на робочому місці;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування аптечки та первинних засобів пожежогасіння і вміти користуватися ними.

1.7. Під час роботи на верстатника можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як: травмування рухомими частинами виробничого обладнання чи заготовками, що обробляються, недостатнє освітлення робочої зони, підвищена запиленість повітря робочої зони та підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці, ураження електричним струмом, інші негативні фактори.

1.8. Верстатник забезпечується засобами індивідуального захисту з урахуванням вимог законодавства та галузевих норм.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи верстатник повинен отримати завдання від безпосереднього керівника про порядок і безпечні прийоми виконання роботи,

2.2. Перевірити стан робочого місця, прибрати непотрібні речі, забезпечити вільний доступ до всіх вузлів та агрегатів верстата, пускових та гальмівних пристроїв.

2.3. Одягнути спецодяг, взуття, головний убір та інші засоби індивідуального захисту.

2.4. Перевірити наявність на робочому місці стелажів та інших меблів для зберігання інструменту, матеріалу й інвентарю.

2.5. Переконатися в справності та надійності кріплення: різальних інструментів верстата; запобіжних упорів (обмежувачів руху, кінцевих вимикачів) та напрямної лінійки; огороджень і пристрою, який запобігає викиданню заготовок.

2.6. Пересвідчитися в справності електрообладнання, заземлювального, блокувального, пускового та гальмівного пристроїв, а також припливно-витяжної вентиляції і місцевого відсмоктувача пилу.

2.7. Розташувати в зручному для користування положенні інструменти, пристосування і прилади.  

2.8. Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Про всі несправності електропроводки, обладнання та інвентарю верстатник повинен повідомити керівника або іншого працівника, відповідального за провадження цього виду робіт для їх усунення. 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Верстатник зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, до якої допущений та щодо якої він проінструктований.

3.2. Перед вмиканням верстата він повинен попередити про його пуск тих, хто перебуває поруч.

3.3. Подача деталей для оброблення різальним інструментом виконується плавно без поштовхів і ривків.

3.4. У разі затискання деталі при обробці необхідно зупинити верстат і приступити до її вивільнення тільки після повної зупинки робочого валу.

3.5. Стругання деталей довжиною більше 2 м необхідно проводити з використанням допоміжних пристроїв з роликами, встановлених спереду і позаду верстата.

3.6. На  верстатах з ручним подаванням матеріалу необхідно застосовувати штовхачі, які забезпечують надійне притискання і спрямування матеріалу в робочу зону та запобігають можливості дотику рук працівника до різального інструменту.

3.7. Слід контролювати, щоб на верстатах із ручним подаванням різальні кромки ножів виступали за притискні «губки» ножових валів і головок не більше ніж на 2 мм. 

3.8. Оброблені деталі потрібно складувати у відведених місцях або на візках, не захаращуючи при цьому робоче місце. Висота штабелів не повинна перевищувати 1,5 м.

3.9. Необхідно своєчасно очищати робоче місце і прохід біля верстата від обрізків і ошурок, а також регулярно очищати від пилу пристрій, який запобігає викиданню заготовок.

3.10. Роботи, під час виконання яких можливе відлітання частинок дерева, необхідно виконувати в окулярах або масках.

3.11. У разі припинення подачі струму під час заміни робочого інструменту, встановлення та закріплення оброблюваного виробу або його знімання, а також під час ремонту, технічного обслуговування і прибирання верстат, а також ремонтно-технологічне устаткування необхідно вимкнути.

3.12. Ремонтні, монтажні і налагоджувальні роботи мають здійснюватися спеціально підготовленими електротехнічними працівниками.

3.13. Не  дозволяється:

 • виконувати роботи на несправному верстаті;
 • наближати руки до різального інструменту і торкатися частин верстата, що обертаються;
 • експлуатація верстата за наявності щербин або тріщин ножа, притуплення його різальної кромки, а також збільшення зазору між кромками більше допустимої величини;
 • знімати за один прохід товщину стружки більше 2 міліметрів, а також знімати з верстату обмежувальні пристрої граничної товщини оброблюваних матеріалів;
 • виконувати роботу, якщо на верстаті є несправні огородження та запобіжні пристрої;
 • розпилювати матеріал, коротший за 300 мм чи вужчий 30 мм, без застосування спеціальних шаблонів;
 • використовувати інструменти і пристосування не за призначенням;
 • захаращувати робочі місця, проходи, проїзди деталями, виробами, матеріалами і відходами, а також зберігати на верстаті оброблений матеріал;
 • обробляти трухлий і гнилий матеріал та матеріал, який має поперечні надрізи, металеві включення та пошкодження, які не піддаються технологічному обробленню;
 • застосовувати покороблені пили, пили із тріщинами на дисках або зубах чи із припеченими під час заточування зубами.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи верстат, інструменти і пристрої необхідно відключити від електроживлення.

4.2. Впорядкувати робоче місце, прибрати сміття і сторонні предмети.

4.3. Очистити інструменти, пристрої та помістити їх у відповідне місце.

4.4. Зняти спецодяг і взуття, очистити їх від  бруду, помістити у відведене для зберігання місце. Умитись (прийняти душ), переодягтися.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі надзвичайні події, які відбулися під час роботи, та про вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій (замикання електропроводки, задимлення, поява сторонніх звуків, запахів та ін.), які можуть призвести до травмування людей, верстатник зобов’язаний негайно вимкнути механізми та вжити заходів щодо ліквідації такої ситуації. Проінформувати про інцидент, що стався, керівництво.

5.2. У випаду пожежі необхідно:

 • викликати пожежно-рятувальну службу, зазначивши адресу підприємства, своє прізвище, об’єкт та місце загоряння;
 • вжити заходів щодо гасіння пожежі протипожежними засобами, що є в наявності.

5.3. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм потерпілого небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують його здоров’ю і життю;
 • надати потерпілому домедичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

logo