Наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці

7 серпня 2020
5316
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Скачайте зразок наказу про затвердження положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження положення про СУОП) та адаптуйте його до умов вашого підприємства.

Відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25.01.2012 № 67, Рекомендацій щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджених Держгірпромнаглядом України 07.02.2008, кожний суб’єкт господарювання з метою забезпечення безпечних та здорових умов праці найманих працівників повинен розробити та затвердити відповідне Положення про систему управління охороною праці на підпорядкованому підприємстві та забезпечити належне його виконання.

Система управління охороною праці — частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру, планування, відповідальність, методи, процедури, процеси, ресурси, необхідні, щоб забезпечити безпеку та здоров’я персоналу у процесі трудової діяльності.

Положення про систему управління охороною праці

СУОП покликана створити у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, а також є підґрунтям для стабільного зниження рівня нещасних випадків на виробництві, аварій та професійних захворювань.

Для того, щоб забезпечити належні умови праці найманих працівників та ефективне функціонування СУОП, керівник підприємства видає наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження положення про СУОП). Скачайте зразок наказу, розроблений нашим експертом, наведений на початку статті.

logo