Як правильно залучати працівників до надурочних робіт

23 вересня 2020
8476
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Перш ніж навантажити працівників додатковою роботою, потрібно звіритися із законодавством, яке визначає порядок застосування надурочних робіт. Як не порушити права працівників — далі у статті.

Профілактичні заходи проти коронавірусу. Які документи розробити

Загалом роботодавцю потрібно пам’ятати, що надурочні роботи, як правило, не допускаються. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати їх лише у виняткових випадках. 

Що таке надурочна робота

У статті 62 Кодексу законів про працю України вказано, що надурочними вважаються роботи понад встановлену статтями 52, 53, 61 КЗпПУ тривалість робочого дня.

Тобто це години, відпрацьовані понад тривалість робочого дня або зміни при 5-денному і 6-денному робочому тижні та понад норму робочого часу за обліковий період при підсумованому обліку робочого часу.

Також надурочною вважається робота понад скорочену тривалість робочого часу напередодні святкових, неробочих або вихідних днів.

Години перепрацювання за особливим режимом — ненормованим робочим днем — не вважають надурочними.

Також не будуть вважатися надурочними і не будуть оплачуватися години, витрачені працівником за власною ініціативою після закінчення робочого дня на завершення справ. Ключова підстава для додаткової оплати — ініціатива перепрацювання виходить від роботодавця.

Порядок залучення до надурочних робіт

Перелік виняткових випадків, за яких роботодавець може залучати працівників до надурочної роботи, наведено у частині 3 ст. 62 КЗпП. Це, зокрема:

 • роботи для оборони країни;
 • відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та негайне усунення їх наслідків;
 • проведення громадсько необхідних робіт із водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку — для усунення випадкових обставин, які порушують правильне їх функціонування;
 • необхідність закінчити почату роботу, яку внаслідок непередбачених обставин не можна було закінчити в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна;
 • необхідність невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості працівників;
  необхідність у вантажно-розвантажувальних роботах у пунктах відправлення і призначення, аби
 • уникнути простою рухомого складу чи скупчення вантажів чи усунути їх;
  продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви.

Хто визначає необхідність надурочних робіт

Доповідну записку про необхідність залучення працівників до надурочних робіт подають директору підприємства. Це може зробити як керівник підрозділу, так і будь-хто інший із працівників підприємства, який бачить у цьому потребу. Вивчивши документ, директор вирішує, чи потрібні надурочні роботи на підприємстві та кого саме до них залучати. У пояснювальній записі на ім’я директора зазначають:

 • через які обставини має бути застосована надурочна робота;
 • які працівники мають продовжити роботу після закінчення робочого дня або зміни;
 • яка тривалість надурочної роботи.

Кого не можна залучати до надурочних робіт

У статтях 63, 186-1 КЗпП наведено перелік працівників, яких можна залучати до надурочних робіт і яких заборонено.

Заборонено навіть за згодою 

Дозволено у разі згоди

вагітних і жінок, які мають дітей/дитину віком до 3 років

жінок, які мають дітей/дитину віком 3-14 років або дитину з інвалідністю до 18 років

батьків, які виховують дітей віком до 3 років без матері,
у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі

батьків, які виховують дітей віком 3-14 років без матері, у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі

опікунів/піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів дитини віком до 3 років

опікунів/піклувальників, одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів дитини віком 3-14 років

працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва, — в дні занять

осіб з інвалідністю — якщо це не суперечить медичним рекомендаціям

осіб, молодших за 18 років

громадян похилого віку — якщо це не протипоказано за станом здоров’я

Перелік у таблиці не є вичерпним, адже законодавство може встановлювати додаткові обмеження (ч. 2 ст. 63 КЗпП). Наприклад, залучати громадян похилого віку до надурочної роботи можна тільки за їхньою згодою і коли це не протипоказано їм за станом здоров’я.

Витрати на охорону праці: оформлюємо правильно

Вибираючи працівника для виконання надурочних робіт, треба зважати ще й на те, чи не залучався він надурочних робіт упродовж року. Адже в ст. 65 КЗпП вказано, що надурочні роботи не повинні перевищувати для працівника чотири години протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Якщо цей ліміт використано, доведеться знайти інших працівників для термінової роботи.

Також роботодавець має попередньо отримати дозвіл виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства на залучення працівника до надурочних робіт. За відсутності на підприємстві профспілки дозвіл надає уповноважений представник трудового колективу.

Якщо профспілка погодилася, у резолюції на доповідній записці роботодавець визначає особу, що підготує проект наказу про залучення до надурочних робіт, та строки його підготовки. Виконавець готує проект наказу.

Як оплачуються надурочні роботи 

Відповідно до ст. 160 КЗпП за надурочні години закон передбачено винагороду. Оплата залежить від системи оплати праці, запровадженої на підприємстві:

 • за погодинної — надурочні години оплачуються у подвійному розмірі годинної ставки;
 • за відрядної — здійснюється доплата 100% тарифної ставки за годину.

Ви маєте це знати!

Компенсація надурочних робіт шляхом відгулу не допускається!

logo