-

На допомогу роботодавцеві, який планує створити кабінет охорони праці

22 жовтня 2020
7907
Середній бал: 5 із 5

Як обладнати кабінет охорони праці й організувати його роботу та чи обов’язково взагалі створювати кабінет охорони праці — читайте у статті.

Нормативне регулювання

Раніше основні завдання, порядок створення і організації роботи кабінетів охорони праці, загальні вимоги до їх оснащення та змісту роботи встановлювало Типове положення про кабінет охорони праці. Однак з 22.10.2007 документ втратив чинність. Інші нормативно-правові акти з охорони праці напряму не зобов’язують роботодавця створювати такий кабінет.

Зокрема, у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зазначено, що вступний та позаплановий інструктажі варто проводити в кабінеті охорони праці. Ще в одному нормативному документі — Типовому положенні про службу охорони праці (затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255) — сказано:

Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці.

Як кабінет охорони праці допоможе зменшити рівень травматизму

Отже, роботодавець має самостійно вирішити чи обов’язково створювати кабінет охорони праці на своєму підприємстві. На допомогу роботодавцеві, який має бажання створити такий кабінет, у 2008 році Держгірпромнагляд розробив Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці (далі — Рекомендації), якими користуються й сьогодні.

На допомогу роботодавцеві, який планує створити кабінет охорони праці Зверніть увагу!

Деякі відомства розробили свої Положення про кабінет охорони праці. Наприклад, Міністерство охорони здоров’я України затвердило відповідне положення для установ, закладів, підприємств у його підпорядкуванні, Міністерство освіти і науки України затвердило Положення про кабінет охорони праці професійно-технічного навчального закладу, вимоги якого поширюються на всі ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування.

Загальні вимоги до кабінету охорони праці

Згідно з Рекомендаціями кабінет охорони праці організовують:

 • на підприємствах, де працює 100 і більше осіб; 
 • на підприємствах, де специфіка виробництва вимагає проведення з персоналом великого обсягу робіт з питань охорони та безпеки праці.

Приміщення кабінету охорони праці має відповідати вимогам будівельних норм і правил. Його площу визначають залежно від кількості працівників:

 • до 1000 осіб — 24 м2;
 • більше 1000 — плюс ще 6 м2.

Де розмістити кабінет з охорони праці

Для нових виробничих об’єктів, або тих що реконструюються, місце розташування кабінету потрібно визначати на стадії проектування.

У пункті 1.6. Рекомендацій сказано, що кабінет промислової безпеки та охорони праці рекомендується розміщувати в окремому приміщені, до складу якого входить одна або кілька кімнат, оснащених технічними засобами, навчальними посібниками і зразками, наочними та інформаційними матеріалами з питань охороні праці та промислової безпеки.

Тобто головна вимога — обладнати кабінет відповідно до вимог щодо проведення вступного інструктажу та щоб була можливість проводити там тематичні заняття, лекції, семінари й консультації для працівників перед перевіркою їхніх знань з ОП, утримувати бібліотечний фонд з питань ОП підприємства (законодавчі та нормативно-правові акти, акти підприємства з ОП, підручники, методична й довідкова література з ОП тощо).

Куточок охорони праці 

На невеликих підприємствах та в структурних підрозділах рекомендовано створювати куточок охорони праці.

Такий куточок ОП або пересувний кабінет доцільно також створити у разі пересувного характеру виробничої діяльності суб’єкта господарювання або перебування працівників на тимчасових ділянках роботи.

Куточок охорони праці може мати вигляд стенду, екрану, комп’ютера з відповідним програмним забезпеченням. Він може бути облаштований як в окремому приміщенні, так і в частині приміщення загального призначення.

Оснащення кабінету з охорони праці

Важливо, аби працівники підприємства мали вільний доступ у кабінет з охорони праці протягом робочого часу, хоча б упродовж однієї робочої зміни. За можливості кабінет постійно має поповнюватися новими нормативними актами з охорони праці, а інформація про них поширюватися серед працівників. Розповідаємо, як кабінет з охорони праці обладнується.

Досить ефективними є заняття в кабінеті охорони праці, обладнаному наочними засобами навчання, інструктажу з безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки. Це, зокрема:

 • інформаційні стенди;
 • технічні засоби для лекцій, семінарів, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, перегляду тематичних кіно- та відеофільмів.

Якщо в кабінеті охорони праці є макети, манекени, засоби індивідуального та колективного захисту, це значно покращить організацію навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, адже дасть можливість проводити тренувальні заняття правил поведінки під час виникнення аварій, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків тощо.

У куточку з охорони праці структурного підрозділу підприємства додатково може розміщуватися інформація про:

 • плани роботи кабінету охорони праці підприємства;
 • графіки проведення інструктажів і розклад навчальних занять з охорони праці;
 • виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах;
 • наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо.

Оснащення кабінету охорони праці передусім залежить від специфіки діяльності підприємства. Зазвичай найбільш важливою є наявність бібліотечного фонду, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали.

Крім того, кабінет ОП забезпечується:

 • наочними посібниками;
 • плакатами;
 • стендами;
 • схемами;
 • макетами;
 • моделями;
 • тренажерами;
 • кіно-, відео- і діафільмами;
 • комп’ютерним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням.

Зазвичай організацію роботи кабінету охорони праці доручають спеціалісту служби охорони праці підприємства або іншій відповідальній особі, призначеній наказом роботодавця.

Витрати на створення, оснащення та оформлення кабінету включаються до витрат підприємства відповідно до постанови КМУ від 27.06.2003 № 994, якою затверджено Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат.

Витрати на охорону праці: оформлюємо правильно

Як свідчить практика, далеко не кожен керівник підприємства береться за створення кабінету охорони праці, адже це вимагає певних витрат. Все залежить від уміння керівника та відповідних фахівців підприємства знайти для оснащення кабінету найвигідніші варіанти. Можна розпочати власними зусиллями: виділити приміщення, зосередити в ньому вже наявні засоби з охорони праці на підприємстві, що можливо — виготовити самостійно, й надалі поступово облаштовувати кабінет.

logo