-

Інструкція з охорони праці для пекаря

10 лютого 2021
2309
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з охорони праці для пекаря є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час випікання хлібобулочних виробів в умовах пекарні. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства.

1.Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для пекаря (далі — пекар) є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час випікання хліба та хлібобулочних виробів.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до чинних нормативних актів, зокрема:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, з наступними змінами і доповненнями.

1.3. У своїй діяльності пекар керується:

 • нормативно-правовими актами про охорону праці та навколишнє середовище;
 • цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.4. У разі пошкодження здоров’я з вини власника пекар має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання вимог цієї інструкції пекар несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. До роботи з обслуговування електропекарних шаф допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, пройшли спеціальне навчання і практичну роботу з механізмами, перевірку знань з охорони праці, пройшли медогляд та придатні за станом здоров’я, прослухали інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, мають II кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки і навчені прийомам надання домедичної допомоги потерпілим.

1.7. Пекар виконує таку роботу:

 • замішує тісто, визначає його готовність до випікання;
 • веде процес випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів під керівництвом пекаря вищої кваліфікації;
 • змазує та укладає вироби на лотки, вагонетки, транспортер;
 • відбраковує вироби;
 • визначає готовність виробів;
 • відвозить вагонетки з готовою продукцією та підвозить порожні вагонетки для завантаження;
 • перевіряє стан лотків;
 • змазує вручну форми.

1.8. Пекар повинен знати:

 • основи технологічного процесу випікання хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів;
 • тривалість випікання виробів, що виробляються, ознаки їх готовності;
 • способи укладання виробів на лотки, вагонетки, транспортер.
 • основні заходи безпеки під час роботи з електропекарними шафами;
 • вимоги виробничої санітарії, правила пожежної безпеки.

1.9. На пекаря можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори, як:

 • підвищена температура поверхні печі, листів та іншого інвентарю;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • такі небезпечні виробничі фактори, як рухомі та обертові частини устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);
 • ураження електричним струмом (за відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодження ізоляції струмоприймачів);
 • слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;
 • підвищена швидкість руху повітря;
 • інші негативні фактори.

1.10. З метою дотримання правил охорони праці пекар повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;
 • знати обсяг кваліфікаційних вимог відповідно до наданого розряду та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарних правил;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

1.11. Пекар забезпечується за встановленими галузевими нормами спеціальним робочим одягом та взуттям (халат бавовняний або костюм для пекаря, ковпак або косинка; фартух та тапочки, рукавиці, тощо).

1.12. Робоче місце пекаря повинно утримуватись у порядку і чистоті, має бути забезпечене захисними і запобіжними пристроями та мати достатнє освітлення.

1.13. Пекарю забороняється:

 • працювати на устаткуванні зі знятими захисними огородженнями;
 • працювати на несправній електропекарній шафі;
 • працювати за несправної дії вентиляційних пристроїв;
 • користуватися відкритим вогнем;
 • виконувати самостійно ремонт, налагодження устаткування;
 • виконувати роботу в брудному спецодязі.

Які вимоги до засобів індивідуального захисту

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи потрібно надягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ознайомитись із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування. Перевірити:

 • справність контрольно-вимірювальних приладів, терморегуляторів;
 • справність дії вентиляційних пристроїв;
 • справність візків для відвезення і підвезення форм.

2.3. Перевірити наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4. Перевірити відсутність сторонніх предметів усередині електропекарних шаф.

2.5. Підготувати необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, які викликають ковзання.

2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. У разі виявлення несправностей устаткування, заборонено приступати до роботи. Про всі недоліки потрібно повідомити безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі. Заборонено самостійно здійснювати ремонт, налагодження устаткування.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Робоче місце потрібно тримати в чистоті, своєчасно збирати з підлоги розсипане дрібне сміття.

3.2 Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, необхідно дотримуватись таких вимог:

 • не залишати устаткування, яке працює, без нагляду і не допускати до роботи на ньому сторонніх осіб;
 • працювати на справному устаткуванні, у разі виявлення несправностей повідомити про це безпосередньому керівнику робіт;
 • не працювати на устаткуванні зі знятими захисними огородженнями;
 • не відчиняти дверці електрошафи і не ремонтувати електроустаткування, не наступати на дроти;
 • бути уважним до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.3. Регулювання температури терморегулятором здійснювати поступово і плавно.

3.4. Переміщувати візок із формами повільно, стежити, щоб шлях пересування був вільний. Візок штовхати в напрямі «від себе».

3.5. Розташовувати візки з формами таким чином, щоб не завалювати підхід до електропекарської шафи.

3.6. Стежити за показаннями приладів температурного режиму.

3.7. Внутрішній огляд, очищення устаткування здійснювати тільки при знеструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої необхідно вивісити попереджувальний плакат: «Електродвигун не вмикати — працюють люди!».

3.8. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися або факти порушення технологічного процесу повідомити керівника або іншу посадову особу, зробити відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути устаткування, на пусковий пристрій повісити попереджувальний плакат «НЕ ВКЛЮЧАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ», очистити устаткування і робоче місце.

4.2. При чищенні електрошафи не користуватись водою.

4.3. Здати зміну згідно зі встановленим порядком, повідомити змінника та керівника про всі помічені недоліки в роботі устаткування.

4.4. Зняти спецодяг, прийняти душ, спецодяг скласти в шафку.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устатковання, руйнації будівельних конструкцій, пожеж, травмування або загибелі людей. 

5.2. У разі настання ситуацій, які безпосередньо загрожують життю та здоров’ю, необхідно покинути цех через евакуаційний вихід.

5.3. Якщо є потерпілі, потрібно надати їм домедичну допомогу; за необхідності, викликати «швидку допомогу».

5.4. При пожежі викликати пожежників і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.5. В усіх випадках виконувати вказівки свого безпосереднього керівника.

logo