Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 2020

27 листопада 2019
8960
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Для підвищення рівня правової свідомості громадян та стимулювання правомірної поведінки працівників і роботодавців у сфері безпеки праці передбачена відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Залежно від скоєного правопорушення винні особи можуть притягатися до матеріальної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. Детальніше про види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці у 2020 році – у статті.

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Загальний порядок застосування штрафних санкцій за порушення законодавства про охорону праці до юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю, посадових осіб та працівників закріплений у ст.ст. 43 і 44 Закону України «Про охорону праці». У ст. 44 цього Закону, зокрема, встановлено, що працівники несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну чи матеріальну відповідальність за порушення законодавства про охорону праці згідно з чинним законодавством. 

Витрати на охорону праці: оформлюємо правильно

Кримінальна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

Застосовується за вчинення осудною особою, яка досягла віку, з якого настає така відповідальність, суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України (далі – КК).

В особливій частині (розділ Х) Кодексу передбачена відповідальність за такі види злочинів, пов’язані з невиконанням правил з безпеки праці:

 • порушення вимог законодавства про охорону праці ( ст. 271);
 • порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272);
 • порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273);
 • порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274);
 • порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275).

Згідно зі ст. 271 КК за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, настає відповідальність у вигляді:

 • штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк;
 • якщо таке діяння спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки – виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

Статтею 271 КК охоплюються порушення загальних правил охорони праці, які передбачені відповідними законами України, постановами Уряду та відомчими нормативно-правовими актами, а також нормативними актами підприємств, які забезпечують безпеку осіб, пов’язаних із виробництвом.

Під виробництвом розуміється будь-яка діяльність підприємства чи громадянина-суб’єкта підприємницької діяльності, в основі функціонування якої лежить праця людини, спрямована на одержання суспільно-корисного результату.

Прикладом порушення вимог з охорони праці за цією статтею може бути:

 • розпорядження керівника щодо проведення певних робіт у шкідливих для здоров’я умовах чи з використанням неналежного обладнання або інструментів;
 • незабезпечення працівника засобами індивідуального захисту;
 • допуск до роботи осіб, які не мають відповідної підготовки чи не були проінструктовані з питань охорони праці тощо.

Порушення спеціальних правил безпеки, які стосуються виконання робіт підвищеної небезпеки, ст. 271 КК України не охоплюються і вимагають кваліфікації згідно зі ст. 272 – ст. 275 Кримінального кодексу.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготвуватися до приїзду інспекторів, а також

Яка відповідальність за порушення законодавства про охорону праці у 2020 році 

У статтях Кримінального кодексу розмір штрафу визначається кратно неоподатковуваному мінімуму доходів громадян. Варто зазначити, що п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України передбачено: якщо норми законів містять посилання на НМДГ, то застосовується сума в розмірі 17 грн. Однак це не стосується норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних чи кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Згідно з пп. 169.1.1 для будь-якого платника податку відповідна сума, має дорівнювати 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Важливо!

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2020 рік», прийнятим на засіданні ВРУ 14.11.2019, з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць становить 2102 грн. Таким чином, неоподаткований мінімум доходів громадян для застосування санкцій відповідно до норм кримінального і адміністративного законодавства в 2020 році становить 1051 грн. (50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи). 

Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) передбачено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає, якщо відповідні порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності (ст. 9 КУпАП).

У разі, коли при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування (ст. 253 КУпАП).

Перевіряємо стан охорони праці на підприємстві. Перелік документів

За адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і безпеки виробництва Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність у випадках:

 • порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 41 КУпАП);
 • порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93 КУпАП);
 • порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості (ст. 94 КУпАП);
 • невиконання законних вимог центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (ст. 1884 КУпАП).

Зокрема, ч. 5 ст. 41 КУпАП встановлено, що порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти НМДГ. У Кодексі прописана також відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці. За таке саме правопорушення на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності накладається штраф від двадцяти до сорока НМДГ.

У разі порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти НМДГ (ч. 6 ст. 41 КУпАП).

Відповідно до ст. 231 КУпАП обов’язок щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в галузі охорони праці покладено (залежно від розміру передбачуваного стягнення) відповідно на державних інспекторів, начальників інспекцій та їх заступників, начальників управлінь і відділів та їх заступників, а також на керівника та його заступників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Також уповноважені на те посадові особи цього органу мають право складати протоколи про скоєння таких правопорушень (ст. 255 КУпАП).  

Потрібно мати на увазі, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до  КУпАП підвідомчі суду. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ст. 38 КУпАП).

Матеріальна відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці

Загальні правила щодо застосування до працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, в тому числі і за порушення законодавства з охорони праці та безпеки виробництва, встановлені у ст.ст. 130–138 глави ІХ Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству винними протиправними діями (бездіяльністю) внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди.

Зверніть увагу!

Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності (ст. 130 КзПП). Згідно зі ст. 138 КЗпП для покладення на працівника матеріальної відповідальності власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених ст. 130 КзПП.

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, яке має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством. У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до суду (ст. 136 КзПП).

Під час розгляду справ про матеріальну відповідальність застосовуються також інші нормативно-правові акти, які визначають або роз’яснюють порядок застосування окремих положень Кодексу законів про працю.

Важливими є  роз’яснення, що містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» та в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 №12 «Про узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю».

Дисциплінарна відповідальність за недотримання законодавства з охорони праці

Що стосується питання дисциплінарної відповідальності, то загальний порядок її застосування врегульований статтями 139 – 152 глави Х Кодексу законів про працю України.

Більше про відповідальність за недотримання законодавства з охорони праці

logo
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і скачати
Набридло це спливаюче вікно?

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і скачати
Дочитайте статтю після легкої реєстрації


і скачуйте інструкції з охорони праці


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися і дочитати