Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Інструктажі з електробезпеки на робочому місці

27 вересня 2019
1094
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з електробезпеки на робочому місці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. В яких випадках проводиться кожен із них.

Скачайте Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки

Зразок заповнення

Зразок. Журнал реєстрації знань з електробезпеки

Нормативне регулювання

Електробезпека – це система організаційних, технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Основні вимоги щодо дотримання вимог електробезпеки встановлені такими актами законодавства:

 1. Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4);
 2. Правилами безпечної експлуатації електроустановок (наказ Держнаглядохоронпраці України від 06.10.1997 № 257);
 3. Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Мінпаливенерго України від 25.07.2006  № 258 (у редакції наказу від 13.02.2012  № 91);
 4. Правилами експлуатації електрозахисних засобів (наказ Мінсоцполітики України від 05.06.2001 № 253);
 5. Правилами улаштування електроустановок (наказ Міненергетики України від 21.07.2017 № 476);
 6. Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005  № 15, в редакції наказу Мінсоцполітики України від 30.01.2017 № 140).

Відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок покладається на роботодавця, який повинен:

 • призначити особу відповідальну за виконання функцій щодо організації безпечної експлуатації електроустановок, а також створити i укомплектувати електротехнічну службу;
 • розробити i затвердити інструкції з безпечного виконання робіт;
 • забезпечити навчання i перевірку знань працівників.

Персонал, що здійснює експлуатацію електроустановок поділяють на електротехнічний, електротехнологічний та не електротехнічний.

Хто проводить інструктаж з електробезпеки на робочому місці

Відповідно до зазначених вище нормативно-правових актів особа, відповідальна за електрогосподарство повинна забезпечити проведення інструктажів працівників, з наочним показом і навчанням безпечним методам роботи, а також здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог щодо застосування інструментів, пристроїв, засобів індивідуального захисту залежно від складності роботи, яка виконується.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Інструктажі з електробезпеки на робочому місці

Інструктаж – це доведення до працівників змісту основних вимог з організації безпечної експлуатації електроустановок, здійснення аналізу допущених чи можливих помилок на робочих місцях особами, яких інструктують, поглиблення їх знань і навичок.

Працівник який не пройшов інструктаж до роботи не допускається. Рівень знань після інструктажу визначає особа, що інструктує працівника.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах повторної перевірки працівник до роботи не допускається. Слід також зазначити, що  в разі отримання незадовільних результатів перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт також не надається. При цьому повторна перевірка знань не дозволяється.

Про проведення інструктажів вноситься відповідний запис до журналу обліку виробничих інструктажів.

Види інструктажів з електробезпеки

За характером і часом проведення інструктажі з електробезпеки на робочому місці поділяються на такі види: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж з електробезпеки на робочому місці проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередньо участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • з учнями та студентами, які прибули для проходження виробничої практики;
 • з екскурсантами. 

Первинний інструктаж з електробезпеки на робочому місці проводиться до початку роботи:

 • з новоприйнятим на підприємство працівником;
 • з працівником, який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;
 • з працівником, який буде виконувати нову для нього роботу;
 • з відрядженим працівником, який братиме безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві;
 • з учнями та студентами при проходженні ними практики на виробництві; 
 • з працівником, перед виконанням завдання, пов’язаного з використанням нових механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Перевірте себе: знайдіть типові порушення вимог електробезпеки

Цей інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці з питань електробезпеки відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться з електротехнічним та електротехнологічним персоналом на робочому місці. Інструктаж проводиться 1 раз на 3 місяці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи. Обсяг і зміст цього інструктажу визначає особа, відповідальна за електрогосподарство.

Позаплановий інструктаж проводиться з електротехнічним та електротехнологічним персоналом на робочому місці чи в кабінеті у випадках: 

 • введення в дію нових або перегляду нормативних актів про технічну і безпечну експлуатацію електроустановок, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан технічної і безпечної експлуатації електроустановок;
 • порушення працівником вимог нормативних актів з технічної чи безпечної експлуатації електроустановок, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • виявлення недоліків особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за технічною і безпечною експлуатацією електроустановок, незнання працівником вимог безпеки стосовно робіт, які ним виконуються;
 • перерви в роботі електротехнічними та електротехнологічними працівниками більше 30-ти календарних днів.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками з електротехнічного чи електротехнологічного персоналу індивідуально або з групою таких працівників в разі:

 • виконання разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
 • ліквідації аварії, стихійного лиха тощо;
 • проведення робіт, на які оформляються наряд-допуск обо розпорядження.

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається відповідальним за електрогосподарство залежно від виду робіт, яка ними виконуватимуться.

Варто зазначити, що належний рівень навчання працівників щодо дотримання правил електробезпеки, проведення з ними інструктажів та практичних занять забезпечать мінімізацію нещасних випадків на виробництві.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
×
Стаття для професіонала!

Підтвердіть, будь ласка, свій статус професіонала, пройшовши швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту;

• шпаргалки для безпомилкової роботи;

• вебінари та презентації від найкращих експертів з охорони праці.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати