Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Інструкція з охорони праці для підсобного робітника

20 вересня 2019
171
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

У статті ви знайдете примірну інструкцію з охорони праці підсобного робітника. За потреби наведена інструкція з охорони праці для підсобного робітника може бути адаптована до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Положення цієї інструкції стосуються роботи підсобного робітника (далі – робітник). Інструкція з охорони праці підсобного робітника визначає правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорону праці.

Коли переглядати інструкцію

1.2. Інструкція з охорони праці для підсобного робітника є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання робітником вимоги з охорони праці при виконанні робіт, що визначені його функціональними обов’язками, зокрема, які виконуються на виробничих дільницях та будівельних майданчиках, складах, коморах та інших об’єктах, з:

 • вантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках, штабелювання різних видів вантажів;
 • прибирання виробничих майданчиків, шляхів, зокрема під'їзних, прилеглої до об’єктів  території, санітарно-побутових та інших приміщень;
 • миття підлоги, вікон, очищення деталей, тари та виробів;
 • виконання інших робіт відповідно до встановлених завдань.

1.3. Інструкція розроблена відповідно до:

 • Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

1.4. У своїй діяльності робітник керується нормативно-правовими актами про охорону праці, виробничої санітарії, цією інструкцією та іншими актами законодавства.

1.5. У разі пошкодження здоров’я з вини власника робітник має право на відшкодування в установленому порядку заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання вимог цієї інструкції робітник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.       

1.7. До роботи робітником може бути допущена особа, яка досягла 18-річного віку, має базову загальну середню освіту або початкову загальну освіту та пройшла навчання з безпечних методів і прийомів ведення робіт, а також пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці та первинний інструктаж на робочому місці і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

1.8. Також робітник повинен знати основні заходи перестороги під час роботи з електрообладнанням. 

1.9. Під час виконання своїх обов’язків на  робітника можуть впливати такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори, як:

 • ураження електричним струмом;
 • травмування від дії рухомих машин та механізмів, а також рухомих частин технологічного обладнання;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони, чи поверхні обладнання і матеріалів;
 • недостатнє освітлення робочої зони;
 • загазованість, отруєння чадним газом, алергічні реакції, опіки;
 • фізичне перевантаження;
 • інші негативні фактори.

1.10. З метою дотримання правил охорони праці робітник повинен:

 • неухильно керуватися вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на виробництві, інструкцій з охорони праці та безпечного ведення робіт, з пожежної безпеки та електробезпеки; 
 • знати об’єм кваліфікаційних вимог та забезпечити раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 • дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни;
 • зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
 • виконувати тільки доручену роботу та не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;
 • не використовувати під час роботи несправні ліси, риштування, та інше, а також настили, покладені на випадкові опори;
 • у разі виникнення аварійних ситуацій діяти згідно з відповідним планом реагування;
 • використовувати отриманий спецодяг та інші засоби індивідуального захисту за призначенням відповідно до характеру і умов праці;
 • не приступати і не виконувати роботу в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними.

Все про пожежну безпеку в одній тематичці

1.11. Робітник забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту (черевики, костюм, фартух, рукавиці та інше) за встановленими галузевими нормами.

1.12. Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними та відповідати зросту і розміру.

1.13. Робоче місце робітника повинно бути в порядку і чистоті, забезпечене захисними і запобіжними пристроями та повинно мати достатнє освітлення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи робітник повинен:

 • одягти спецодяг, спецвзуття;
 • оглянути і впорядкувати робоче місце;
 • перевірити справність засобів індивідуального захисту;
 • отримати від безпосереднього керівника завдання та інструкції з безпечного виконання робіт;
 • ознайомитися з умовами, характером та обсягом робіт, що будуть виконуватися.

2.2. Перед початком роботи слід пересвідчитись у наявності вільного доступу до запасних аварійних виходів на випадок надзвичайної ситуації.

2.3. При виявленні несправності інструменту, обладнання та засобів індивідуального і колективного захисту необхідно негайно сповістити керівника, відповідального за проведення роботи та не приступати до її виконання до усунення виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Робітник має право запитувати і отримувати від керівництва документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання його професійних обов'язків.

3.2. Під час роботи робітник повинен:

 • дотримуватися чистоти і порядку на робочому місці;
 • обережно поводитись при роботі зі скляними виробами, кислотами та іншими небезпечними матеріалами;
 • працювати тільки на справному обладнанні.

3.3. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпеки Місця для куріння Місця для куріння Місця для куріння
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4

Всі варіанти допустимі

3.4. Для підіймання  на висоту  робітник повинен  користуватися лише стандартними засобами (підйомниками, драбинами тощо).

3.5. При виявленні під час роботи несправностей обладнання на робочому місці робітник має призупинити роботу, вимкнути механізми та повідомити про це керівника робіт.

3.4. Забороняється:

 • паління в приміщеннях;
 • допуск на робоче місце сторонніх осіб;
 • відволікатись від виконання своїх обов’язків;
 • замикати вхідні двері приміщення та спати в робочий час;
 • захаращувати приміщення і зберігати в них будь-які сторонні матеріали і речі (легкозаймисті рідини, вибухові та інші небезпечні речовини), крім тих, що використовуються для виконання функціональних обов’язків;
 • самостійно ремонтувати електрообладнання;
 • виконувати роботи у холодний час року при швидкості вітру 15 м/с і більше, а також при ожеледиці, сильному снігопаді, грозі, дощі і тумані;
 • застосовувати ручний інструмент, що має сколи, тріщини, заусениці та пошкодження робочих кінцівок;
 • притулятись до механізмів та їх частин, що обертаються тощо.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно  привести в порядок робоче місце та скласти інструмент, пристосування і матеріали у відведені для зберігання місця.

4.2. Передати змінному робітнику обладнання і матеріали, зробити відповідні записи у журналі та повідомити керівництво про закінчення роботи і виявлені несправності обладнання та механізмів.

4.3. Зняти спецодяг і спецвзуття, очистити їх від пилу і бруду та розмістити у відведеному для зберіганні місці. Вмитися або прийняти душ, переодягтися.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях        

5.1. У разі порушення цілісності обладнання, що викликало виток газу і загоряння або при несправності електрообладнання, слід негайно зупинити роботу, вивести працівників із небезпечної зони, доповісти про аварію керівництву, за необхідності викликати пожежний підрозділ за телефоном 101 та приступити до гасіння пожежі відповідно до інструкції з пожежної безпеки, використовуючи вогнегасники та інші засоби пожежогасіння.

5.2. Якщо стався нещасний випадок, а також при раптовому захворюванні необхідно:

 • усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого;
 • надати потерпілому невідкладну медичну допомогу, а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях детально викладені в інструкції про надання домедичної допомоги при нещасних випадках, яка вивчається робітником підприємства при проходженні інструктажів з питань охорони праці.

5.3. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства щодо усунення наслідків аварійної ситуації.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:

• всі інструкції та інструктажі з охорони праці

• шпаргалки і онлайн-тести

• вебінари та презентації від найкращих експертів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ через СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і дочитати

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати