Інструктажі з питань охорони праці: види, особливості проведення

14 січня 2021
139262
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Один із обов’язків роботодавця — забезпечити проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, які існують види інструктажів з охорони праці, хто проводить інструктажі з охорони праці, яка періодичність проведення інструктажів з охорони праці та знайдете корисні матеріали для скачування.

Все про види інструктажів з охорони праці:скачуйте потрібні документи одним архівом

Як проводити інструктажі з охорони праці під час дистанційної роботи

Oрганізація проведення інструктажів з питань охорони праці

У статті 18 Закону про охорону праці визначено, що працівники під час прийняття на роботу та протягом роботи мають проходити інструктаж з питань охорони праці. Тих, хто не пройшов інструктажу, не допускають до роботи.

Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві визначає глава 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Відповідальність за організацію і проведення інструктажів з охорони праці несе роботодавець. Будь-який інструктаж з охорони праці на робочому місці, навчання та перевірку знань з ОП роботодавець зобов’язаний організувати за свої кошти. 

Основним документом щодо підтвердження проведення інструктажу з охорони праці є запис у журналі реєстрації інструктажів.

Види інструктажів з питань охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяють на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільовий.

Далі розглянемо детальніше, як проводити кожен із цих видів інструктажів.

Інструктажі з питань охорони праці: види, особливості проведення
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Вступний інструктаж з охорони праці

Вступний інструктаж з охорони праці на підприємстві проводять:

 • усім працівникам, яких беруть на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • працівникам інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • учням та студентам, які проходитимуть на підприємстві трудове або професійне навчання;
 • учасникам екскурсії на підприємство.

Первинний інструктаж з охорони праці

Первинний інструктаж з питань охорони праці проводять із працівниками:

 • новоприйнятими на постійну чи тимчасову роботу;
 • відрядженими з іншого підприємства;
 • яких перевели з іншого структурного підрозділу підприємства;
 • які виконуватимуть нову роботу.

Також цей вид інструктажу потрібно проводити з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;
 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Програма первинного інструктажу з охорони праці ЗРАЗОК

Повторний інструктаж з охорони праці

Повторний інструктаж проводять, щоб працівник повторив і закріпив знання, які здобув під час первинного інструктажу на робочому місці. Терміни проведення повторного інструктажу встановлюються НПАОП, які діють у галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, проте не рідше:

 • одного разу на три місяці — для робіт з підвищеною небезпекою;
 • одного разу на шість місяців — для інших робіт.

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять у тому разі, якщо на підприємстві:

 • введено в дію нові або переглянуті НПАОП, внесено зміни та доповнення до них;
 • змінено технологічний процес, замінено або модернізовано устаткування, прилади, інструменти, вихідну сировину, матеріали тощо;
 • працівниками порушено вимоги НПАОП, й це призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
 • у разі перерви понад 30 календарних днів у роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою та понад 60 днів — у роботі виконавця інших робіт.

Цільовий інструктаж з охорони праці

Цільовий інструктаж проводять у разі ліквідації аварії або стихійного лиха та проведення робіт, на які потрібен наряд-допуск, наказ або розпорядження.

У разі виконання робіт, на які потрібно оформлювати наряд-допуск, цільовий інструктаж реєструють у цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково.

Oсобливості проведення різних видів інструктажів з питань охорони праці

Особливості проведення інструктажів з охорони праці

Хто проводить інструктажі з питань охорони праці на підприємстві

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці або інший фахівець відповідно до наказу роботодавця, який пройшов навчання і перевірку знань із питань охорони праці. Розподіл обов’язків з організації навчання з питань охорони праці на підприємстві зі строками його проведення визначають у локальних нормативних документах підприємства, таких, як Положення про навчання з питань охорони праці підприємства, Положення про кадрову службу підприємства, а також у наказах та посадових інструкціях конкретних працівників.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з ОП проводять безпосередній керівник робіт або фізична особа, яка використовує найману працю.

Контроль за проведенням інструктажів з ОП здійснює служба охорони праці відповідно до пункту 3.14 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.2004 № 255, а також комісія адміністративно-громадського контролю, що діє на підприємстві.

Зверніть увагу!

Типове положення не містить вимоги щодо організації навчання з питань охорони праці саме спеціалістом служби охорони праці підприємства. Однак керівник підприємстві може покласти на інженера з охорони праці обов’язок організувати навчання з охорони праці працівників підприємства.

Відповіді на чотири небанальні запитання про інструктажі з ОП

Після первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів проводять перевірку знань у формі усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевірку набутих навичок безпечних методів праці.

Якщо результати перевірки після первинного, повторного чи позапланового інструктажів незадовільні, протягом 10 днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку знань. У разі незадовільних результатів перевірки після цільового інструктажу особу не допускають до виконання робіт (у цьому разі заборонено й повторну перевірку знань).

logo