Запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу

2 жовтня 2021
14216
Середній бал: 5 із 5
викладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів

Працівникові проведено вступний інструктаж з охорони праці. Як правильно зробити запис про проведення вступного інструктажу з охорони праці у наказі про прийняття працівника на роботу.

Нормативне регулювання

Відповідно до п. 4 ст. 29 КЗпП власник або уповноважений ним орган має проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони до початку роботи за укладеним трудовим договором.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також порядок документального оформлення цих дій встановлюється Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення). Як організувати вступний інструктаж з охорони праці: зразки документів

Як організувати вступний інструктаж з охорони праці: зразки документів

Законодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Як організувати інструктажі, визначає розділ 6 Типового положення.

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяють на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж необхідно провести, щоб ознайомити працівника, якого приймають чи поновлюють на роботі, з локальними нормативними актами та інформаційними матеріалами загалом по підприємству.

Як скеровує ч. 4 п. 6.3 Типового положення, запис про проведення вступного інструктажу з охорони праці потрібно вносити до журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також робити відмітку у наказі про прийняття працівника на роботу. Журнал зберігає служба охорони праці або працівник, відповідальний за проведення вступного інструктажу.

Водночас ні Типове положення, ні типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489, не містять норм щодо внесення запису про проведення вступного інструктажу з охорони праці до наказу про прийняття працівника на роботу. Тому підприємство має самостійно врегулювати це питання.

Запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу Пам’ятайте! Під час візиту на підприємство інспектор Держпраці може перевірити наявність запису про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу. Він зобов’язаний пересвідчитись, що роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Підстава — п. 2.8.5 додатку 4 до Акта перевірки, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.10.2020 № 2161.

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч

Запис про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу

Спеціаліст служби охорони праці або інша особа, що відповідає за проведення вступного інструктажу, має внести відповідний запис на зворотному боці наказу про прийняття на роботу, оформленому на бланку типової форми № П-1. Запис можна внести просто від руки:

11.08.2021. Вступний інструктаж з питань охорони праці проведено.

Інженер з охорони праці             Корольов            Андрій Корольов

Проте, на думку фахівців, доцільно робити такий запис у вигляді таблиці:

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці

_____________________________Петро Коваленко______________________________

(ім’я та прізвище працівника, який пройшов вступний інструктаж)

Дата

проведення вступного інструктажу

Номер запису в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Особа, відповідальна за проведення вступного інструктажу з питань охорони праці

Посада

Ім’я та прізвище

Підпис

11.08.2021

35

інженер з охорони праці

Андрій Корольов

Корольов

Так само можна оформити відмітку про проходження вступного інструктажу з охорони праці, якщо наказ про прийняття на роботу підготовлено за формою, відмінною від типової. У такому разі запис можна зробити як на зворотному боці наказу, так і на лицьовому, якщо є вільне місце, нижче реквізитів «Підпис» та «Відмітка про ознайомлення з наказом».

logo