-

Атестація робочих місць у школі

31 липня 2020
4877
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Відповідальним за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць у школі є керівник навчального закладу. Який порядок проведення атестації, хто має входити до складу атестаціїної комісії, яке покарання чекає за непроведення атестації — далі у статті.

Атестація робочих місць в школіскачати зразок наказу

Нормативне регулювання

Атестація робочих місць в школі, так само, як і на підприємствах, установах та організаціях, здійснюється відповідно до таких нормативних документів:

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі — Порядок), затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442;
 • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41 (далі — Методичні рекомендації).

Коли проводити атестацію робочих місць?

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу під час атестації робочих місць проводять санітарні лабораторії підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атестованих відповідно до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, затвердженого наказом Мінсоцполітики та МОЗ України від 29.05.2018 № 784/1012№784/1012.

Атестаційна комісія в школі

Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої в навчальному закладі визначаються наказом у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років.

До складу атестаційної комісії рекомендується вводити працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці та ін. та включати уповноваженого представника виборного органу первинної профспілкової організації. Якщо профспілкової організації у школі нема, до складу комісії можна включити уповноважену найманими працівниками особу.

Зверніть увагу! Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника закладу.

Атестаційна комісія здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням роботи на всіх етапах атестації, зокрема:

 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • визначає  межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;
 • встановлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих  місцях, характеру фактично виконуваних робіт;
 • здійснює гігієнічну оцінку умов праці, яка базується на принципі диференціації оцінок умов праці залежно від фактично визначених рівнів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу та з урахуванням їх можливої шкідливої дії на здоров’я працівників;
 • складає листи спостереження (фотографії робочого часу) з метою визначення тривалості дії шкідливих факторів у відсотках до тривалості зміни;
 • складає «Карту умов праці» на кожне робоче місце або на групу таких робочих місць, в яку вносяться загальні відомості з протоколів досліджень виробничих факторів та документів, в яких визначена тривалість дії таких факторів (додаток № 2 до Методичних рекомендацій). Відповідні розділи карти заповнюються атестаційною комісією з урахуванням положень Інструкції по заповненню Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої Міністерством праці та МОЗ України від 30.11.1992 № 06-41-48;
 • проводить атестацію та ознайомлює працівників, зайнятих на атестованих робочих місцях, з Картами умов праці;
 • має інші повноваження, передбачені пп. 2.3. Методичних рекомендацій.

За результатами проведеної атестації атестаційна комісія складає відповідні переліки робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці, зокрема:

 • перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, що визначаються законодавством;
 • перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації;
 • перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Для визначення права на пільги і компенсації атестаційна комісія керується такими нормативними документами:

 1. Списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 № 461.
 2. Списками виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженими постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290.
 3. Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 № 163.
 4. Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти України від 15.04.1993 № 102, та іншими актами законодавства.

Перелік  робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації після погодження з профспілковим комітетом підписує голова атестаційної комісії.

Наказ про результати атестації робочих місць в школі

Керівник навчального закладу за підсумками роботи атестаційної комісії видає наказ про результати атестації робочих місць за умовами праці, в якому визначає права працівників на пільги та компенсації. Крім того, він затверджує план невідкладних заходів щодо поліпшення умов праці. 

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Зазвичай, у шкільних навчальних закладах до переліку робочих місць, робіт, професій і посад, працівникам яких, за роботу в шкідливих і важких умовах праці надаються щорічні додаткові відпустки та доплати, включаються такі професії, як: кухар, оператор котельні, машиніст із прання та ремонту спецодягу, підсобний робітник та ін.

Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення тягне за собою притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності згідно з ч. 5 ст. 41 Кодексу Законів України про адміністративні порушення у розмірах, передбачених цією статтею. Водночас сплата штрафу не звільняє роботодавця від проведення атестації.

logo