Пожежна безпека в Україні

5 травня 2020
4762
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Обов’язковою складовою виробничої та іншої діяльності установ і організацій, посадових осіб та працівників підприємств є забезпечення пожежної безпеки. На які нормативні акти потрібно спиратися відповідальним особам, аби вберегти своє підприємство від непоправної трагедії? Коротко про найважливіше — у статті на тему «Пожежна безпека в Україні».

перелік нормативних документів, які регулюють забезпечення пожежної безпеки

Пожежна безпека в Україні

Пожежна безпека (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України) — це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж, які супроводжуються неконтрольованим процесом знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот та навколишнього природного середовища.

Главою 13 Кодексу встановлено, що дотримання вимог пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається безпосередньо на їх власників та керівників.

Обов’язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду, фонду ЖБК покладається на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного житлового фонду, приватних житлових будинках садибного типу, дачних і садових будинках з господарськими спорудами та будівлями — на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Важливим є положення, згідно з яким проекти стандартів, норм і правил, технічних умов на виготовлення продукції та виконання робіт, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

При цьому відомчі нормативні акти, не повинні суперечити національним стандартам, нормам та правилам.

Також повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з пожежної безпеки виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, обладнання, транспортні засоби, що вводяться в дію чи експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції або технічного переоснащення, а також технологічні процеси та продукція.

Пожежна безпека в Україні
ІРИНА ШКАРІВСЬКАПостійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Чи може один фахівець відповідати одночасно за охорону праці, пожежну безпеку, цивільний захист?

Пожежна безпека на новоутворених підприємствах

З метою дотримання вимог пожежної безпеки Кодексом передбачено, що початок роботи новоутворених підприємств, початок використання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази цього суб’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості врегульовано постановою КМУ від 05.06. 2013 № 440.

Створення пожежної охорони

Для гасіння пожеж, запобігання їх виникнення, захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах і в населених пунктах, а також для надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій створюється пожежна охорона, яка поділяється на державну, відомчу, місцеву та добровільну.

Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та перелік суб’єктів господарювання, де утворюються відповідні підрозділи визначено постановою КМУ від 27.11.2013 № 874.

Як забезпечити протипожежний режим на підприємстві

Перелік суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона та типове Положення про таку охорону затверджені відповідно постановами КМУ від 05.06.2013 № 397 та від 09.01.2014 № 5.

У селах, селищах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів, сільські та селищні ради за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, мають право утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони, фінансування та матеріально-технічне забезпечення яких здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Права та обов’язки працівників таких підрозділів визначаються в положенні про місцеву пожежну охорону, яке затверджується органом, що її утворив.

Також Кодексом визначено порядок і умови створення органами місцевого самоврядування та керівниками суб’єктів господарювання пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Вимоги пожежної безпеки

Основним нормативно-правовим актом з питань пожежної безпеки для об’єктів, що перебувають в експлуатації є Правила пожежної безпеки в Україні (далі — Правила), затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, які встановлюють обов’язкові вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків.

Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Ними передбачено, що пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Керівник підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту передбачаються у посадових інструкціях, положеннях про відповідний підрозділ.

Встановлення протипожежного режиму

На кожному об’єкті наказом  по підприємству повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає порядок:

 • утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • застосування відкритого вогню;
 • використання побутових нагрівальних приладів;
 • проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • визначення місць для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
 • прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем;
 • відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем;
 • огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
 • проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму;
 • організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • збирання членів добровільної пожежної охорони та посадових осіб, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
 • дій у разі виникнення пожежі (оповіщення людей, виклик пожежно-рятувального підрозділу, зупинка технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння, послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей тощо).

Працівники підприємства мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму.

Також для кожного приміщення повинні бути належним чином затверджені інструкції про заходи пожежної безпеки, які вивчаються під час проведення протипожежних інструктажів, проходження пожежно-технічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуються на видимих місцях.

З урахуванням кількості осіб, які постійно або тимчасово перебувають на об’єктах також мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, а на об’єктах з масовим перебуванням людей — інструкції, які визначають дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей. Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі, інструкції також повинні передбачати дії у нічний час.

У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

Територія об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

Пожежна безпека на об’єктах із масовим перебуванням людей

Особам, відповідальним за пожежну безпеку об’єктів з масовим перебуванням людей, вкрай важливо відвернути виникнення таких надзвичайних ситуацій, а також передбачити засоби для мінімізації їх наслідків. Зокрема, потрібно звернути увагу на:

 • здійснення безпечної експлуатації електротехнічного та інженерного обладнання, засобів зв’язку;
 • дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих та будівельно-монтажних робіт;
 • забезпечення об’єкта первинними засобами пожежогасіння та системами протипожежного захисту;
 • регулярне прибирання та вивіз сміття, недопущення влаштовування в приміщеннях і проходах звалищ горючих відходів;
 • забезпечення освітлення протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд;
 • забезпечення правильного вибору електроустаткування (відповідно до технологічних вимог) тощо.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

logo