Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку
 

Останні відкриті публікації

Останні обговорення

 • Транспорт на предприяти
  29.05.2015 17:40:47 Ольга Як на вашу думку: чи росповсюджуються Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів (НПАО ...
 • Плакати з експлуатації навантажувачів
  29.05.2015 17:17:00 Юрій Доброго дня! Микола Дмитрович чи могли б Ви прикріпити електронну версію ПАМЯТКИ ДЛЯ ВОДІЯ НАВАНТАЖУ ...
 • Перелік осіб які мають право на оператив
  29.05.2015 11:37:21 Володимир Доброго дня. Прошу надати відповідь на питання: чи може інженер з охорони праці з 5-ю групою допуску ...
 • Щоб я хотів побачити в наступних випуска
  29.05.2015 11:14:29 Оксана было бы интересно узнать какие нибудь практики по ОТ (типа оценки риска) ...
 • испытание лестниц
  29.05.2015 11:07:58 Оксана Підкажіть, а дозвіл потрібен на проведення іспитів драбин та срем'янок? Дякую ...
 • Інновації в охороні праці
  29.05.2015 11:01:41 Оксана Добрий день, колеги! Поділіться будь ласка, що цікавого ви робите в охороні праці. Маю на увазі нас ...
 • Особисте спілкування
  29.05.2015 10:35:34 Діма ...
 • Особисте спілкування
  28.05.2015 19:59:02 Микола Федоренко Доречно керуватися вимогами частини 7 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду ...
 • Типові норми видачі спецвзуття
  28.05.2015 19:55:54 Микола Федоренко З однієї сторони, відповідно до п.3.4 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним од ...
 • Особисте спілкування
  28.05.2015 19:39:19 Alex_Titan1 Дякую. Таки залишається відкритим питання щодо максимального зусилля на рукоятці візків ручних рейко ...
 • Ідентифікація об'єэкту підвищеної небезп
  28.05.2015 15:28:39 Іванов Доброго дня. З метою оформлення Повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небез ...
 • Типові норми видачі спецвзуття
  28.05.2015 10:06:51 Юрій Доброго дня, Микола Дмитрович! На виробництві працівники працюють за професією (код8155.1) Оператор ...
 • Інструкція вступного інструктажу з пожеж
  27.05.2015 21:46:19 Микола Федоренко Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим ф ...
 • Інструкція вступного інструктажу з пожеж
  27.05.2015 20:48:43 Іванов Доброго дня. Прошу допомоги. На підприємстві вступний інструктаж з охорони праці проводиться, згідн ...
 • Устаткування
  27.05.2015 16:51:14 Микола Федоренко Перелік товарів, на які в обов'язковому порядку необхідно отримувати сертифікат відповідності УкрСЕП ...
 • Устаткування
  27.05.2015 16:04:11 Софія Добрий день! Чи обов'язково отримувати сертифікат УкрСЕПРО на обладнання іноземного походження? Яка ...
 • Накази
  27.05.2015 11:03:22 Микола Федоренко Відповідно до Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04) до функцій служби ох ...
 • Накази
  27.05.2015 10:22:33 Оксана Зрозуміло, дякую. А ще таке питання: чи повинен відділ кадрів готувати списки працівників на періоди ...
 • Накази
  27.05.2015 10:18:35 Микола Федоренко Із запитання зрозуміло, що маємо структуру підприємства, де філії не наділено правами юридичної особ ...
 • Накази
  27.05.2015 09:29:57 Оксана Доброго дня! Скажіть ,будь-ласка, на підприємстві 600 чоловік, по штатному розпису не передбачено ін ...
 • Накази
  26.05.2015 21:33:32 Микола Федоренко До компетенції власників транспортних засобів належить створення за наявності більше 15 одиниць тран ...
 • Накази
  26.05.2015 17:49:56 Александр Доброго дня Микола Дмитрович! ...
 • інстукції в питань охорони праці для пра
  25.05.2015 22:09:16 Лика Чому не відповідаєте ?? ...
 • Проведення інструкта
  25.05.2015 13:26:13 Микола Федоренко "Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роб ...
 • Проведення інструкта
  25.05.2015 11:59:01 sapistchuk Доброго дня. Допоможіть будь ласка у такій ситуації. Підприємство з іноземними інвестиціями працює ...
 • Інструкції з охорони праці
  25.05.2015 10:42:10 Микола Федоренко «Інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів ...
 • Інструкції з охорони праці
  25.05.2015 09:49:51 Андрій Шановний, Микола Федоренко, допоможіть Ви, бо всі мовчать, щодо інструкцій з охорони праці на польов ...
 • Накази
  24.05.2015 17:08:33 Микола Федоренко Нормативно-правовий акт – «офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нор ...
 • Накази
  24.05.2015 15:13:11 Александр Доброго дня Микола Дмитрович! Маленьке запитання - листи держнагляда про навчання по охороні прац ...
 • медичні огляди працівників
  22.05.2015 17:15:29 алекс Доброго дня! Які дії охорони праці підприємства якщо встановлено той факт, що працівник має ІІІ гр ...
Переглянути ще повідомлення Перейти до форуму

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України підготувала лист [Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення] від 15.07.2013 № 6864/0/8.1-9.1-9/6/13

Так, відповідно до статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Посадові особи Держгірпромнагляду та його територіальних органів відповідно до статті 231 КпАП уповноважені розглядати справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці; про порушення законодавства про надра, а також невиконання точних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884).

Відповідно до частини другої статті 231 КпАП безпосередньо визначено посадових осіб, які мають право від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до статті 24 КпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

51) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Таким чином, розглядаючи одне із порушених питань, зазначаємо, що санкції статей, розгляд яких віднесено до повноважень Держгірпромнагляду, передбачають застосування адміністративного стягнення виключно у вигляді штрафу.

Одночасно зазначаємо, що перераховані статті КпАП передбачають застосування адміністративних стягнень до посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Відповідно до загальних правил стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених КпАП та іншими законами України.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Відповідно до статті 36 КпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Щодо можливості звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, передбаченої статтею 22 КпАП, то при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Розглядаючи зазначене питання, по-перше, потрібно наголосити, що КпАП не дає визначення поняттю малозначності або критеріїв, за якими потрібно оцінювати правопорушення на його малозначність. Зазначена стаття передбачає застосування до порушника «усного зауваження». Норми КпАП вимагають від посадових осіб, уповноважених розглядати та накладати адміністративне стягнення, застосовувати заходи адміністративного впливу в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Відповідно до загальної норми статті 284 КпАП посадові особи Держгірпромнагляду згідно з встановленим порядком, після розгляду справи про адміністративне правопорушення з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, мають право винести одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КпАП;

3) про закриття справи.

Новину ще не прокоментували. Вам є що сказати? Ваш коментар буде першим!

Для додавання коментаря необхідно або . Якщо Ви вже зареєстровані в нашому магазині, використовуйте свої реєстраційні дані.
До списку

Вибране
Вибране
 • Мої закладки
 • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика