Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку
 

Останні обговорення

 • Особисте спілкування
  31.07.2015 15:48:38 Alex_Titan1 То щиро дякую. Річ не в цьому. Перелік діяв, діє і буде діяти, поки не замінять його іншим документо ...
 • Шляхи евакуації у виробничих цехах
  31.07.2015 14:16:21 Микола Федоренко 1. Див п.2.22 – п.2.40 «Вимоги до евакуаційних виходів» СНиП 2.09.02-85* «Произвоственние здания» ...
 • Обычное или специальное обучение
  31.07.2015 13:18:50 Микола Федоренко На мою думку, головним є атрибут наказу, яким затверджено нормативний документ, а функція НПАОП – ск ...
 • Шляхи евакуації у виробничих цехах
  31.07.2015 12:05:22 Роман Доброго дня. Підкажіть чи потрібно евакуаційні виходи з виробничих приміщень, відокремити від центра ...
 • Обычное или специальное обучение
  31.07.2015 12:04:38 Микола 1. Як перевірити чинність НПАОП, які прийняті до 1991 року (тобто їх нема на сайті Ради), і яких нем ...
 • Особисте спілкування
  31.07.2015 11:48:32 Микола Три знаки питання, це що, здивування? Ви ніколи не бачили помилок на державних сайтах? "Як же тоді ...
 • Особисте спілкування
  31.07.2015 10:46:30 Микола Федоренко Хронологія НПАОП, під яким реєструвався Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом ...
 • Особисте спілкування
  31.07.2015 09:38:20 Alex_Titan1 Як же тоді щодо чинного Документу z0232-05, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2005 "Перелік роб ...
 • Особисте спілкування
  31.07.2015 09:34:17 Alex_Titan1 Як же тоді щодо чинного Документу z0232-05, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2005 "Перелік роб ...
 • Особисте спілкування
  31.07.2015 09:25:05 Alex_Titan1 ...
 • Особисте спілкування
  31.07.2015 08:55:31 Alex_Titan1 ...
 • Обычное или специальное обучение
  30.07.2015 19:15:25 Микола Федоренко Вимоги безпечної експлуатації ручних візків (у тому числі «рокл») визначають «Візки з піднімальними ...
 • Обычное или специальное обучение
  30.07.2015 18:23:37 Ольга Микола Федоренко, Микола Дмитрович! Скажіть будь ласка, яке навчання повинен проходити працівник, ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 14:05:23 Ірина Щиро дякую за змістовну та оперативну відповідь!!!!! ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 14:02:49 Микола Федоренко Якщо наказ про прийняття на роботу від 02.07.2015, то не раніше ніж 02.07.2015 ...
 • Наряд-допуск
  30.07.2015 14:00:01 Микола Федоренко Виділити зону проведення робіт, наприклад, шляхом оформлення Акту-допуску на виконання будівельно-мо ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 13:59:08 Ірина Тобто, якщо робітник працевлаштовується, наприклад з 02.07.2015 р., то вступний інструктаж повинен б ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 13:54:12 Микола Федоренко До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 13:48:29 Микола Дата Вступного інстр. має збігатися з датою наказа про прийняття на роботу. ...
 • Отримання дозволів на роботи підвищеної
  30.07.2015 13:38:29 Микола Федоренко Відповідно до п.6.64 ДБН В.2.5-20-2001 існує посилання на дотримання вимог СНиП ІІ-35-76 та Рекоменд ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 13:27:35 Ірина Згідно «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» ...
 • спецнавчання з питань ОП
  30.07.2015 12:06:45 Микола ...
 • Наряд-допуск
  30.07.2015 11:40:28 Микола Підкажіть будь ласка як правильно вийти з ситуації. В процесі монтажу ліфта (після підписання акту ...
 • Особисте спілкування
  30.07.2015 11:08:32 Микола НПАОП 0.00-8.24-05 вже давно нема в Реєстрі. Переліку робіт з підвищеною небезпекою нема як окремог ...
 • Отримання дозволів на роботи підвищеної
  30.07.2015 09:42:06 Наталія Доброго дня! Таке питання, змонтована газова дахова теплогенераторна (котельня) на житловому будинку ...
 • Оперативний контроль з охорони праці
  29.07.2015 10:36:20 Марк ...
 • Особисте спілкування
  28.07.2015 16:32:05 Микола Федоренко НПАОП 0.00-8.24-05 ...
 • Особисте спілкування
  28.07.2015 16:17:23 Alex_Titan1 Підкажіть, будь ласка, оскільки в діючому показчику НПАОП (Наказ Держгірпромнагляду України від 21.0 ...
 • спецнавчання з питань ОП
  28.07.2015 13:46:19 Микола Федоренко Процедуру оцінки спроможності суб'єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведенн ...
 • спецнавчання з питань ОП
  28.07.2015 12:35:43 Павло Доброго дня. Хотів би поцікавитись де можна дізнатись(сайт, документ тощо), чи має навчальна устано ...
Переглянути ще повідомлення Перейти до форуму

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України підготувала лист [Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення] від 15.07.2013 № 6864/0/8.1-9.1-9/6/13

Так, відповідно до статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Посадові особи Держгірпромнагляду та його територіальних органів відповідно до статті 231 КпАП уповноважені розглядати справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці; про порушення законодавства про надра, а також невиконання точних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884).

Відповідно до частини другої статті 231 КпАП безпосередньо визначено посадових осіб, які мають право від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до статті 24 КпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

51) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Таким чином, розглядаючи одне із порушених питань, зазначаємо, що санкції статей, розгляд яких віднесено до повноважень Держгірпромнагляду, передбачають застосування адміністративного стягнення виключно у вигляді штрафу.

Одночасно зазначаємо, що перераховані статті КпАП передбачають застосування адміністративних стягнень до посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Відповідно до загальних правил стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених КпАП та іншими законами України.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Відповідно до статті 36 КпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Щодо можливості звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, передбаченої статтею 22 КпАП, то при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Розглядаючи зазначене питання, по-перше, потрібно наголосити, що КпАП не дає визначення поняттю малозначності або критеріїв, за якими потрібно оцінювати правопорушення на його малозначність. Зазначена стаття передбачає застосування до порушника «усного зауваження». Норми КпАП вимагають від посадових осіб, уповноважених розглядати та накладати адміністративне стягнення, застосовувати заходи адміністративного впливу в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Відповідно до загальної норми статті 284 КпАП посадові особи Держгірпромнагляду згідно з встановленим порядком, після розгляду справи про адміністративне правопорушення з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, мають право винести одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КпАП;

3) про закриття справи.

Новину ще не прокоментували. Вам є що сказати? Ваш коментар буде першим!

Для додавання коментаря необхідно або . Якщо Ви вже зареєстровані в нашому магазині, використовуйте свої реєстраційні дані.
До списку

Вибране
Вибране
 • Мої закладки
 • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика