Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку
 

Останні обговорення

 • Навчання ІТП
  21.10.2014 17:29:09 Ольга B.V.E., Так я і запитую: якщо ці роботи не є підвищеної небезпеки? ...
 • спецнавчання з питань ОП
  21.10.2014 15:48:06 Микола Федоренко Водії проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці не за Правилами, а «за нормати ...
 • Навчання ІТП
  21.10.2014 15:33:18 Микола Федоренко Слід враховувати вимоги п.5.5. НПАОП 0.00-4.12-05 «посадові особи, крім зазначених у пп. 5.2 ...
 • Навчання ІТП
  21.10.2014 11:54:15 B.V.E. А чи значіть це, що ми можемо своєю комісією, без участі інспектора, у керівників відділів свого під ...
 • спецнавчання з питань ОП
  21.10.2014 11:49:52 B.V.E. Доброго дня.Чи правомірно назначити в постійно діючу комісію по перевірці знань з охорони праці ене ...
 • Навчання ІТП
  21.10.2014 11:36:12 Ольга А чи значіть це, що ми можемо своєю комісією, без участі інспектора, у керівників відділів свого під ...
 • спецнавчання з питань ОП
  21.10.2014 11:20:23 Анатолій Доброго дня.Чи правомірно назначити в постійно діючу комісію по перевірці знань з охорони праці ене ...
 • спецнавчання з питань ОП
  21.10.2014 11:06:15 Ольга Дякую! ...
 • Організація ОП з нуля
  21.10.2014 10:50:35 Микола Федоренко Див. Положення про Державну екологічну інспекцію України, затверджено Указом Президента України від ...
 • Організація ОП з нуля
  21.10.2014 10:47:18 B.V.E. Щодо будівництва то це все зрозуміло. Цікавить що перевірятиме екологічна інспекція, які саме докуме ...
 • Організація ОП з нуля
  21.10.2014 10:28:09 Вадим Щодо будівництва то це все зрозуміло. Цікавить що перевірятиме екологічна інспекція, які саме докуме ...
 • спецнавчання з питань ОП
  21.10.2014 09:47:29 B.V.E. Професія працівника - оператор копіювальних та розмножувальних машин (код 4112 за Національним клас ...
 • спецнавчання з питань ОП
  20.10.2014 18:27:49 Микола Федоренко Професія працівника - оператор копіювальних та розмножувальних машин (код 4112 за Національним клас ...
 • Навчання ІТП
  20.10.2014 18:23:51 Микола Федоренко Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) є обов’язкови ...
 • Проведення інструкта
  20.10.2014 18:12:07 Микола Федоренко Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується ...
 • Проведення інструкта
  20.10.2014 17:29:00 Ольга ...
 • Навчання ІТП
  20.10.2014 17:02:12 Ольга Чи потрібно керівникам відділів, підлеглі працівники яких використовують в своїй роботі стрем'янки, ...
 • Проведення інструкта
  20.10.2014 16:48:40 B.V.E. Ольга, Так можете звільнити але тільки при узгоджені з інспектором Держгірпромнагляду, та й провест ...
 • спецнавчання з питань ОП
  20.10.2014 16:41:15 Ольга В переліку робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05), для проведення яких потрібно проводит ...
 • Проведення інструкта
  20.10.2014 15:43:26 Ольга Микола Федоренко, скажіть, будь ласка, чи можна Ком'ютер відносити до обладнання згідно п.5.11 Тип ...
 • Безоплатний осінній семінар з охорони пр
  20.10.2014 15:32:24 Анна Доброго дня, шановні форумчани! Запрошення на безплатний осінній семінар у Дніпропетровську будуть ...
 • Безоплатний осінній семінар з охорони пр
  20.10.2014 15:20:22 Тетяна Добрий день. Чи відбудеться семінар? Бо зареєструвалая для участі, а запрошення досі не має. ...
 • Організація ОП з нуля
  20.10.2014 15:20:14 Микола Федоренко До проектування елеваторів та аспіраційних систем мають відношення, наприклад, ДБН В.2.2-12-2003 «Бу ...
 • Безоплатний осінній семінар з охорони пр
  20.10.2014 12:08:30 Володимир Добрий день. Зарееструвався для участі у семінарі, а запрошення до сих пір не має. Треба питати дозв ...
 • Організація ОП з нуля
  20.10.2014 11:50:52 Вадим Доброго дня!!! Підскажіть будь-ласка у мене на підприємстві (елеватор) встановлюють аспіраціні систе ...
 • Розрахунок запасу вогнегасних речовин
  20.10.2014 11:42:22 Валентина Добрий день. Напишіть, будь ласка, як розрахувати запас вогнегасних речовин, а також засобів їх под ...
 • Відео, фотографії, картинки, анекдоти, ц
  20.10.2014 10:05:07 Анна Сертифікація ISO 9000 ...
 • «Держгірпромнагляд України поінформував
  18.10.2014 12:36:01 Микола Федоренко «Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийнятт ...
 • « МВС України затвердило базові вимоги д
  17.10.2014 16:02:40 B.V.E. 17.10.2014 на порталі «Служба охорони праці» опубліковано новину « МВС України затвердило базові вим ...
 • « МВС України затвердило базові вимоги д
  17.10.2014 16:02:40 B.V.E. Краще б правила ПБ затвердили нові, які в них вже майже рік як розроблені! ...
Переглянути ще повідомлення Перейти до форуму

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України підготувала лист [Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення] від 15.07.2013 № 6864/0/8.1-9.1-9/6/13

Так, відповідно до статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Посадові особи Держгірпромнагляду та його територіальних органів відповідно до статті 231 КпАП уповноважені розглядати справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці; про порушення законодавства про надра, а також невиконання точних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884).

Відповідно до частини другої статті 231 КпАП безпосередньо визначено посадових осіб, які мають право від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до статті 24 КпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

51) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Таким чином, розглядаючи одне із порушених питань, зазначаємо, що санкції статей, розгляд яких віднесено до повноважень Держгірпромнагляду, передбачають застосування адміністративного стягнення виключно у вигляді штрафу.

Одночасно зазначаємо, що перераховані статті КпАП передбачають застосування адміністративних стягнень до посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Відповідно до загальних правил стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених КпАП та іншими законами України.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Відповідно до статті 36 КпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Щодо можливості звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, передбаченої статтею 22 КпАП, то при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Розглядаючи зазначене питання, по-перше, потрібно наголосити, що КпАП не дає визначення поняттю малозначності або критеріїв, за якими потрібно оцінювати правопорушення на його малозначність. Зазначена стаття передбачає застосування до порушника «усного зауваження». Норми КпАП вимагають від посадових осіб, уповноважених розглядати та накладати адміністративне стягнення, застосовувати заходи адміністративного впливу в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Відповідно до загальної норми статті 284 КпАП посадові особи Держгірпромнагляду згідно з встановленим порядком, після розгляду справи про адміністративне правопорушення з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, мають право винести одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КпАП;

3) про закриття справи.

Новину ще не прокоментували. Вам є що сказати? Ваш коментар буде першим!

Для додавання коментаря необхідно або . Якщо Ви вже зареєстровані в нашому магазині, використовуйте свої реєстраційні дані.
До списку

Вибране
Вибране
 • Мої закладки
 • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика