Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку
 

Останні обговорення

 • ЗІЗ під час зварювальних робіт
  23.07.2014 18:03:29 Микола Федоренко Навіщо помічнику зварника дивитись на зварювальну дугу, якщо можна відвернути голову у сторону ? Х ...
 • Устаткування
  23.07.2014 17:59:30 Микола Федоренко Правильно: водій, машиніст є особою, відповідальною за безпечне виконання (проведення) робіт машиною ...
 • ЗІЗ під час зварювальних робіт
  23.07.2014 14:57:52 Юрій Дякую! Чи треба помічнику зварювальника захисні окуляри, якщо він попав в робочу зону зварювання? ...
 • Устаткування
  23.07.2014 13:44:20 Василь Мова йшла про будівельну організацію, а не про фізичну особу-підприємця. Та навіть якщо й так, то ко ...
 • Устаткування
  23.07.2014 13:02:54 B.V.E. Добрий день. Як водій чи машиніст може бути відповідальною особою за організацію безпечного викон ...
 • Устаткування
  23.07.2014 12:33:06 Василь Добрий день. Як водій чи машиніст може бути відповідальною особою за організацію безпечного викон ...
 • Відео, фотографії, картинки, анекдоти, ц
  23.07.2014 11:20:08 Анна Відео «Атестація робочих місць» ...
 • ЗІЗ під час зварювальних робіт
  23.07.2014 10:07:23 Микола Федоренко Функціональні обов’язки помічника зварника не повинні передбачати його перебування безпосередньо в з ...
 • ЗІЗ під час зварювальних робіт
  22.07.2014 15:33:17 Юрій Чи є окремі норми видачі ЗІЗ для слюсаря-ремонтника, який працює помічником електрозварювальника? ...
 • Атестація інженера з охорони праці
  22.07.2014 14:06:15 Анна Із запитання зрозуміло, що у 2003 році за рекомендацією атестаційної комісії наказом директора Вас б ...
 • Устаткування
  22.07.2014 12:43:35 Микола Федоренко Крани, екскаватори та бульдозери відносяться до технологічних транспортних засобів, що не підлягають ...
 • Устаткування
  22.07.2014 11:35:48 natalija Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які документи регулюють роботу кранів, екскаваторів та бульдоз ...
 • Атестація інженерів
  22.07.2014 11:21:07 Ольга Право на пенсію за віком на пільгових умовах визначається у суворій відповідності до Списків №1 і №2 ...
 • Психофізіологічна експертиза
  22.07.2014 10:41:32 Анна Нещодавно Держгірпромнагляд роз’яснив питання проведення ПФЕ: http://sop.com.ua/news/derzhgirprom ...
 • Психофізіологічна експертиза
  22.07.2014 09:52:05 Тамара Добрий день, шановні експерти та дописувачі форуму ! Дуже потрібна термінова відповідь на питання ...
 • Атестація інженерів
  21.07.2014 11:32:08 Валентина Про нафтопереробне виробництво. Дуже чекаю на відповідь. ...
 • спецнавчання з питань ОП
  20.07.2014 16:13:14 Богдан Підкажіть, будь ласка, де взяти Програму навчання з ОП для слюсарів-сантехніків, медперсоналу, праці ...
 • Атестація інженерів
  18.07.2014 15:09:36 Ольга Про яке виробництво йдеться? ...
 • Атестація інженерів
  18.07.2014 14:39:54 Валентина Добрий день. Згідно Списку №2 право на пільгове пенсійне забезпечення мають інженера (зайняті у з ...
 • Проведення інструкта
  18.07.2014 11:36:10 B.V.E. добрый день. подскажите пожалуйста, при проверке службой охраны труда Журнала регистрации инструктаж ...
 • Проведення інструкта
  18.07.2014 09:39:19 Максим добрый день. подскажите пожалуйста, при проверке службой охраны труда Журнала регистрации инструктаж ...
 • медичні огляди працівників
  17.07.2014 17:35:47 Жанна Доброго дня! Прошу допомоги у вирішенні питання стосовно допуску до роботи працівника ...
 • Атестація інженера з охорони праці
  17.07.2014 17:09:00 gala_maruk В 2003 роціі згідно рішення атестаційної коміссії мені була присвоєна категорія провідного спеціаліс ...
 • Медична аптечка
  17.07.2014 14:23:07 B.V.E. Складіть список препаратів, затвердіть його Наказом. Далі в кожній аптечці повинен бути перелік лікі ...
 • Медична аптечка
  17.07.2014 13:56:58 Ярослав Підскажіть. Порядок видачі та списання ліків у медичній аптечці в адміністративно-госпадарській част ...
 • Допоможіть стендами з охорони праці
  17.07.2014 11:33:48 B.V.E. Дякую. Вже бачу з чого можна починати. Може стануть у пригоді ...
 • Облік та видача чергових електрозахисних
  17.07.2014 11:10:10 solloist Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що означає примітка 2 до Журналу обліку та зберігання засобів за ...
 • Допоможіть стендами з охорони праці
  17.07.2014 09:55:12 Ярослав Дякую. Вже бачу з чого можна починати. ...
 • Допоможіть стендами з охорони праці
  17.07.2014 09:37:57 B.V.E. Доброго дня. Напрямок "Охорона здоров'я". Якість - люба. Не вже так тяжко по гуглити? https://www ...
 • Допоможіть стендами з охорони праці
  17.07.2014 09:29:21 Ярослав Доброго дня. Напрямок "Охорона здоров'я". Якість - люба. ...
Переглянути ще повідомлення Перейти до форуму

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України підготувала лист [Щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення] від 15.07.2013 № 6864/0/8.1-9.1-9/6/13

Так, відповідно до статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Посадові особи Держгірпромнагляду та його територіальних органів відповідно до статті 231 КпАП уповноважені розглядати справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони праці; про порушення законодавства про надра, а також невиконання точних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини друга (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 1884).

Відповідно до частини другої статті 231 КпАП безпосередньо визначено посадових осіб, які мають право від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до статті 24 КпАП за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

51) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Таким чином, розглядаючи одне із порушених питань, зазначаємо, що санкції статей, розгляд яких віднесено до повноважень Держгірпромнагляду, передбачають застосування адміністративного стягнення виключно у вигляді штрафу.

Одночасно зазначаємо, що перераховані статті КпАП передбачають застосування адміністративних стягнень до посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Відповідно до загальних правил стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених КпАП та іншими законами України.

При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Відповідно до статті 36 КпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Щодо можливості звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, передбаченої статтею 22 КпАП, то при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Розглядаючи зазначене питання, по-перше, потрібно наголосити, що КпАП не дає визначення поняттю малозначності або критеріїв, за якими потрібно оцінювати правопорушення на його малозначність. Зазначена стаття передбачає застосування до порушника «усного зауваження». Норми КпАП вимагають від посадових осіб, уповноважених розглядати та накладати адміністративне стягнення, застосовувати заходи адміністративного впливу в межах їх компетенції, у точній відповідності до закону.

Відповідно до загальної норми статті 284 КпАП посадові особи Держгірпромнагляду згідно з встановленим порядком, після розгляду справи про адміністративне правопорушення з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи порушника, ступеня його вини, майнового стану, обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, мають право винести одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КпАП;

3) про закриття справи.

Новину ще не прокоментували. Вам є що сказати? Ваш коментар буде першим!

Для додавання коментаря необхідно або . Якщо Ви вже зареєстровані в нашому магазині, використовуйте свої реєстраційні дані.
До списку

Вибране
Вибране
 • Мої закладки
 • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика